Začala sa séria konferencií k jednotnému digitálnemu trhu

n 6.4.2016 8:44 - Banská Bystrica

Prvá z pripravovaných šiestich konferencií zameraných na prípravu na spustenie jednotného digitálneho trhu - Digital Single Market (JDT) sa uskutočnila včera v Bratislave.

Ako zdôraznil v úvode prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Mário Lelovský, slovenské firmy nie sú zatiaľ pripravené na jednotný digitálny trh Európy. 

Podľa zámeru Európskej komisie (EK) JDT sa má stať realitou do roku 2020, no ukazuje sa, že takmer dve pätiny (38 %) manažérov slovenských firiem doposiaľ vôbec nepočulo o jednotnom európskom digitálnom trhu.

Až 58 % respondentov síce o stratégii nazvanej Digital Single Market niečo započulo alebo čítalo, detaily však nepoznajú. Vyplýva to z vybraných priebežných výsledkov celoslovenského prieskumu, ktorý realizovala agentúra GSK.

Veľká príležitosť pre firmy

Preto sa ITAS v spolupráci s EK a spoločnosťou ATOS podujali zorganizovať tzv. DSM Road Show 2016 určenú predovšetkým majiteľom firiem, vedúcim pracovníkom s rozhodujúcou právomocou.

Jednotný digitálny trh aj digitálna transformácia a zvyšovanie inteligencie podnikov predstavujú pre všetky firmy na jednej strane veľké príležitosti, na druhej strane aj reálne hrozby. 

Podľa Lelovského sa hrozby dajú označiť ako existenčné. "Stojíme na prahu novej vlny globalizácie, v ktorej veľkí hráči intenzívnejšie pohlcujú malých a využívajú svoju silu na ovládnutie ďalších trhov. V stávke sú osudy firiem a v značnej miere aj budúcnosť celej našej ekonomiky," zdôraznil.

Podľa vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Dušana Chreneka je cieľom iniciatívy jednotného digitálneho trhu zjednodušiť online obchodovanie v členských krajinách Európskej únie.

Zjednodušenie obchodovania

Komisia chce v tejto súvislosti sprehľadniť systém DPH, modernizovať autorské právo a zvýšiť ochranu osobných údajov na webe. Zároveň sa snaží zrušiť roamingové poplatky, geografické obmedzenia pri poskytovaní niektorých služieb či obsahu, skresať doručovateľské poplatky a zrýchliť mobilný internet.

Vo výsledku by tak malo vzniknúť prostredie, kde by mal byť predaj cez internet do celej únie rovnako jednoduchý ako predaj na Slovensku.

„Základnou myšlienkou je, že ľudia a podniky musia mať slobodu a možnosť plne využívať príležitosti, ktoré ponúka rýchly internet a moderné digitálne technológie. Odstránenie prekážok na digitálnom trhu by do európskeho hospodárstva prinieslo ročne až 415 miliárd eur a vytvorilo státisíce nových pracovných miest,“ pripomenul Chrenek. 

Konferencie sa uskutočnia postupne v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline. Viac informácií o podujatí nájdete na tejto webovej stránke: http://dsmroadshow.sk/.

TASR