Senica sa už pripravuje na kultúrnu žatvu. Na čo sa môžeme tešiť?

n 30.3.2016 12:08 - Senica

V Senici sa bude o chvíľu sláviť veľký sviatok ochotníckeho divadla. Na Malej krajskej Scénickej žatva sa tu predstavia 4 ochotnícke súbory.

4 hry v jednom balení

Scénickej žatve bude  1. a 2. apríla patril Mestské kultúrne stredisko Senica. Na scéne sa tu uvedú štyri súbory- dva trnavské, drahovský a  domáce Záhorácke divadlo Senica. Na dosky, ktoré znamenajú svet sa  postavia neprofesionálni umelci, ktorým nechýba „kunšt“ ani ochota experimentovať.

Zlatým klincom podujatia bude vystúpenie legendárneho Divadelného súboru DISK z Trnavy, ktorý v roku 2015 oslávil svoje 60. výročie. DISK zároveň v roku 2015 vstúpil aj do trnavskej siene slávy.

V tomto roku totiž získal hneď 2 prestížne ocenenia a to od Mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Ale na konte má však aj viacero ocenení z divadelnej „branže“. DISK hľadá najmä nové prístupy v divadle a jeho vystúpenia sú protiváhou klasických foriem. Na slovenskej neprofesionálnej špičke sa drží už od roku 1986.  

Neprofesionálne divadlo s dobrými základmi

Scénická žatva je v súčasnosti najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe. Má už za sebou dlhoročnú tradíciu, ktorej prvé dni sa spájajú s rokom 1923 a mestom Martin. Ten zostal jej domovskou až do dnešných dní. V priebehu času sa „žatva“ menila a zdokonaľovala. Najväčšou zmenou po páde socializmu bola možnosť výberu divadelných hier výhradne v réžii súborov.

Vedľajším produktom Scénickej žatvy je aj to, že sa vďaka konfrontácii súborov medzi sebou navzájom, ale aj s odbornou porotou, kvalita predstavení neustále zvyšuje. A to aj vďaka zapojeniu teatrológov, dramaturgov, režisérov, scénografov a kritikov do procesu hodnotenia.

Práve oni rozhodnú o postupe jedného súboru do celoslovenského kola, ktoré sa bude odohrávať v Martine. Máte chuť objavovať nové a nepoznané? Príďte sa pozrieť na žatvu. Vstup na krajské kolo je voľný.

Scénická žatva 2016 (krajská prehliadka)

Piatok 1. apríl, MKS Senica

16:00 Divadlo Dobreta, Drahovce- „Z dreva vyrezané alebo Jánošík podľa Vivaldiho“

Sobota 2. apríl, MKS Senica

11:00 DEMOscéna , Trnava- „Hardro(c)k Štúra“

13:30 Záhorácke divadlo, Senica- „Dúm Bernardy Alby“

17:00 DISK, Trnava- „Prežitie“

 

Text a foto: Adriána Kondlová