Ľudia strácajú trpezlivosť. Rekonštrukcia turčianskeho tankodromu sa odsúva

n 24.3.2016 5:14 - Martin

Jedna z najznámejších a najnenávidenejších ciest na Slovensku sa konečne dočká rekonštrukcie. Na pätnásť a pol kilometrový panelový úsek medzi Príbovcami a Turčianskymi Teplicami  sa však stavebné stroje ešte tak skoro nepostavia. Slovenská správa ciest stále nepozná termín začatia prác.

Už polstoročie trpia motoristi  počas každého prejazdu po ceste  I/65 v okolí Turčianskych Teplíc, ktorej nikto nepovie inak ako tankodrom. V každej rodine nájdete niekoho, kto mal s drkotajúcou cestou nemilú skúsenosť a v lepšom prípade skončil s rozbitými tlmičmi v servise.

Najmä obyvatelia regiónu už majú sľubov o rekonštrukcii turčianskej „panelky“ plné zuby a vravia, že aj včera bolo neskoro.

Nejasný termín

Informácia o tom, že cesta s množstvom výtlkov a rýchlostných obmedzení prejde kompletnou obnovou, priniesla do regiónu úľavu. Ako termín začatia rozsiahlych stavebných prác, ktoré sa odhadujú na viac ako dva roky, sa skloňoval koniec roka 2015, neskôr marec 2016.

Všetko je však opäť inak. Ani investor stavby netuší, kedy sa prvé žeriavy zahryznú do zdevastovaných panelov.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: V žilinskej problémovej štvrti padne aj ďalší zdevastovaný bytový dom

„V súčasnosti nie je známy presnejší dátum spustenia stavby "Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, km 113,500 –  km 129,000, odstránenie havarijného stavu“. Termín začatia rekonštrukčných prác závisí od vydania potrebných povolení a priebehu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác,“ odkázala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Zuzana Hromcová.

Zostane na rovnakom mieste

Cesta prechádza turisticky príťažlivým krajom a spája mestá Martin, Turčianske Teplice a Kremnica. Vynovená spojnica by mala obmedziť množstvo kolíznych situácií a znížiť nadmerný hluk.

„Projekt rieši odstránenie betónovej vozovky, jej náhradu za polotuhú so živičným povrchom, rekonštrukciu vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy, ktoré budú doplnené o prídavné pruhy pre odbočenie a pripájacie pruhy z dôvodu zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti dopravy, taktiež rekonštrukciu vybraných mostných objektov nachádzajúcich sa v kritickom stave a návrh protihlukových opatrení,“ uvádza sa v zámere, ktorý investor predložil na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Od základu vynovená cesta bude viesť v rovnakom profile ako súčasná. Aj šírkové parametre zostanú zachované a nebude sa rozširovať. Výnimkou sú miesta, na ktorých pribudnú prídavné odbočovacie a pripájacie pruhy. Dohoda nastala aj so samosprávou obce Mošovce.  

Súčasná úrovňová križovatka pri obci totiž svojim tvarom nevyhovuje a tvorí z pohľadu bezpečnosti riziko pre odbočujúce a vychádzajúce vozidlá.

Do Mošoviec cez úrovňovú križovatku

„Ako výsledné riešenie je navrhnuté zjednosmernenie dopravy v uvedenej križovatke, je zachovaný smer Mošovce – Martin. Križovatka bude slúžiť len ako výjazd vozidiel z obce Mošovce v smere  na Martin pomocou zaraďovacieho pruhu, čo výrazne prispeje k zvýšeniu bezpečnosti.

Ako vjazd do obce je v km 118,5 navrhnutá rekonštrukcia úrovňovej križovatky cesty I/65 s cestou III/06540 vrátane dobudovania odbočovacích pruhov ako hlavný prístup do obce Mošovce,“ informuje Zuzana Hromcová.

Motoristi sa pri prejazde týmto úsekom cesty musia po začatí prác obrniť trpezlivosťou. Tie budú totiž prebiehať za plnej prevádzky. Vodiči budú mať k dispozícii len jeden jazdný pruh. Počas rekonštrukčných prác na piatich mostoch budú vyznačené dočasné obchádzky.

Text: Branislav Koscelník, foto: ilustračné TASR