Intenzívna príprava na slávnosti

n 12.3.2016 11:32 - Detva

Od 10. marca 2016 je príprava 51. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v intenzívnejšej fáze. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve (FSP) budú 8. – 10. júla 2016.

V zasadačke Mestského úradu si členovia organizačného výboru prevzali zodpovednosť za rôzne oblasti organizácie tohto veľkého festivalu. Rokovanie organizačného výboru otvoril primátor mesta Ján Šufliarský, ktorý potvrdil v úlohe predsedníčky organizačného výboru FSP aj pre tento ročník Margitu Gajdošovú, ako podpredsedu organizačného výboru poveril Jozefa Kulišiaka.

V prípravnom tíme festivalu privítal nových členov, medzi ktorými je Jaroslav Dominik, nový náčelník Mestskej polície. V organizačnom výbore sú okrem mestskej polície zastúpení aj pracovníci Kultúrneho centra A. Sládkoviča, vedúci jednotlivých oddelení Mestského úradu a ďalší prizvaní zamestnanci.

Treba zabezpečiť najdôležitejšie

Predsedníčka organizačného výboru Margita Gajdošová informovala o požiadavkách a dátumoch na zrealizovanie hlavných verejných obstarávaní pre organizáciu festivalu. Týmto spôsobom je potrebné zabezpečiť tlač tlačovín, ozvučenie a osvetlenie programu, stravovanie a bezpečnostnú službu.

Medzi ďalšie úlohy, o ktorých organizačný výbor rokoval, patrili autorské zmluvy či zmluvy o prenájme reklamnej plochy a ďalšie. Správca prírodného amfiteátra v Detve Jaroslav Stašák informoval o naliehavej potrebe renovovať technický stav vstupov do hľadiska amfiteátra.

Vzhľadom k tomu, že Mestské zastupiteľstvo v Detve vo februári v aktualizácii rozpočtu mesta nevyčlenilo finančné prostriedky na tieto práce, plánované úpravy hľadiska možno urobiť len v rozsahu, aký je dostupný pre malé obecné služby.

Programová rada

Organizačný výbor FSP sa zaoberal aj požiadavkami Programovej rady 51. ročníka FSP. Programová rada je samostatný tím profesionálnych tvorcov programu, ktorý koordinuje Anna Ostrihoňová. Členovia organizačného výboru môžu pracovať na požiadavkách už zostaveného programu tohtoročných folklórnych slávností v Detve.

Text a foto: (md)