Podpoľanie na medzinárodnom kongrese

n 16.3.2016 17:43 - Detva

Nový panoramatický filmový dokument o živote na Podpoľaní premietli v dňoch 14. až 17. marca 2016 na svetovom kongrese Biosférických rezervácií v Lime.

„Demonštračný film sme dali vyrobiť následne po tom, ako Biosférická rezervácia Poľana dostala od čelného predstaviteľa Programu UNESCO Človek a biosféra pozvanie prezentovať sa na medzinárodnom fóre v Peru ako úspešný príklad fungujúcej Biosférickej rezervácie,“ uviedla Vladimíra Fabriciusová.

Riaditeľka správy Chránenej krajinnej oblasti − Biosférickej rezervácie Poľana je súčasne odbornou konzultantkou dokumentu. Polhodinový filmový dokument bude mať pre domáce publikum premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Folklór a tradície v Hriňovej 30. apríla 2016.

Prírodné prostredie a podujatia

Biosférická rezervácia je usmerňovaná Koordinačnou radou, v ktorej má svoju zodpovednosť aj mesto Detva, podobne ako všetky ostatné obce z územia rezervácie. Režisér a hlavný kameraman dokumentu je Ľubomír Viluda, ktorý spolu so svojím štábom − Ivanom Kršiakom, Veronikou Hollou a Tomášom Kršiakom − získaval zábery počas viacerých mesiacov na typických podujatiach, ale aj zaujímavých prírodných miestach na území Biosférickej rezervácie.

Dokumentárny film o Biosférickej rezervácii Poľana môže slúžiť ako príklad trvalo udržateľného života, prijateľnej rovnováhy a vzájomného vzťahu človeka s prírodným prostredím. Autor v dokumente špeciálne venoval sugestívne zábery na hriňovské lazy a laznícky život na nich, keďže tieto si zasluhujú začlenenie do mapy Biosférickej rezervácie.

(md)