Potrebuje Pezinok hlavného architekta?

n 2.3.2016 8:20 - Pezinok

V Pezinku uvažujú vytvoriť oddelenie hlavného architekta. Iniciátorom tejto myšlienky je mestský poslanec Igor Hianik, ktorý dúfa, že sa mu podarí získať podporu poslancov i vedenia mesta. Oddelenie hlavného architekta na mestskom úrade by sa malo podľa neho Pezinkom zaoberať komplexne, s nadhľadom a vizionársky.

Mesto treba podľa poslanca stále vnímať ako živý organizmus a hľadať jeho správne smerovanie a formovanie v rozvoji.

"Stavať na hodnotách zdedených z histórie a vytvárať aj nové hodnoty, ktoré vytvárajú u ľudí vzťah k miestu, kde bývajú. Preto si myslím, že každé mesto potrebuje svojho vizionára, ktorý pozná odborné metódy ako to postupne naplniť," uviedol Hianik.
 

POZRITE SI Aj:  FOTOGALÉRIA: Prekrásne zábery, ktoré zachytávajú dva svety!

Podľa jeho slov činnosti, ktoré by mal vykonávať hlavný architekt, v súčasnosti v meste nevykonáva nikto, preto sa domnieva, že by sa mala táto funkcia zriadiť.

Oddelenie hlavného architekta by podľa Hianika pomohlo napríklad pri hľadaní riešenia dopravy či už statickej alebo dynamickej z pohľadu urbanistických kvalít priestorovej tvorby, nie len dopravného inžinierstva.

Taktiež hľadanie nových foriem zelene, vytváranie alejí či malých lokálnych parkov. "Hľadať riešenia ochladzovania mesta, strategicky určovať rozmiestnenie občianskej vybavenosti pre optimálnu pešiu dostupnosť a podobne. Tém je veľa a v súčasnosti sa nimi komplexne nik nezaoberá," skonštatoval poslanec.

V moderných mestách sa podľa jeho slov snažia hľadať čo najkvalitnejšie riešenia transparentným a zároveň najlacnejším spôsobom.

"Takýmto spôsobom je vypisovanie medzinárodných alebo celoštátnych urbanisticko-architektonické súťaží," podotkol Hianik. Najdôležitejšou úlohou útvaru hlavného architekta by tak malo byť hľadanie otvoreného konceptu rekonštrukcie, prestavby či rozvoja mesta. Stanoviť podmienky a zakomponovať požiadavky obyvateľov z participatívneho plánovania.

"Konkrétnu podobu riešenia hľadať pomocou spomínaných súťaží, na ktorých sa zúčastňujú odborníci jednotlivci či kolektívy, oslobodení od tlaku konkrétnych investorov či developerov," vysvetľuje poslanec.

Pre vznik útvaru hlavného architekta je však potrebná vôľa zo strany vedenia mesta i mestského zastupiteľstva, pretože tento krok má vplyv na rozpočet, personálnu štruktúru i vznik nových všeobecne záväzných nariadení.

Hianik plánuje túto tému prvýkrát otvoriť na zasadnutí Komisie územného plánovania, výstavby a životného prostredia pri pezinskom zastupiteľstve 11. apríla.

Prednosta Mestského úradu v Pezinku Miroslav Šebesta povedal, že legislatívnym nástrojom na územné plánovanie mesta alebo obce je územný plán ako všeobecne záväzný právny predpis, ktorý  komplexne rieši priestorové a funkčné využitie územia, ekologickú stabilitu či jeho historické hodnoty.

"Len zákon, respektíve všeobecne záväzný predpis môže občanom ukladať povinnosti v stavebnej činnosti. Osobne si neviem predstaviť, aké by bolo postavenie hlavného architekta v štruktúrach mesta, ak zo zákona nemá žiadne kompetencie," uviedol prednosta.

Ako povedal, hlavný architekt by mohol konať len v intenciách platného územného plánu mesta Pezinok. Šebesta podotýka, že v zmysle stavebného zákona je orgánom územného plánovania mesto a v zmysle zákona o obecnom zriadení má dva kompetentné orgány - primátora a mestské zastupiteľstvo, ktoré si môže zriadiť aj komisie ako poradné orgány.

"Rozvoj mesta je teda riešený demokraticky. Určujú ho občania prostredníctvom svojich volených zástupcov – primátora a poslancov," skonštatoval prednosta.

TASR, foto: pezinok.sk