Zlatomoravské zastupiteľstvo rokovalo v Prílepoch

n 1.3.2016 9:44 - Zlaté Moravce

Prvé rokovanie MsZ v roku 2016 sa konalo na žiadosť poslancov v Prílepoch, prinieslo nabitý program s 29 bodmi. Poslanci v miestami búrlivej diskusie rokovali 4 hodiny. Najväčšiu pozornosť si vyslúžilo upozornenie prokurátorky, správa o rokovaniach s potenciálnymi investormi nemocnice, aj vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Prílepy a Chyzerovce. Riešiť chceli tiež Štatút mesta Zlaté Moravce a odpolitizovanie mestských Tekovských novín. Pred hlasovaním ich ale z programu stiahli.

Zastupiteľstvo rokovalo 17. februára v jednej z mestských častí Zlatých Moraviec - Prílepoch. Poslanci si spolu s početne zastúpenou verejnosťou vypočuli okrem iného harmonogram zasadnutí MsZ na rok 2016, dobrú správu o vytvorení fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Prílepy a Chyzerovce.
 

POZRITE SI AJ: Do Grécka odletelo 20 našich policajtov. Čo tam budú mať na starosti?

Poslanci na návrh Michala Cimmermanna rozhodli, že obe obce dostanú po 5-tisíc eur na drobné úpravy budov, pričom na opravu a údržbu ciest môže mesto vyčleniť ďalšie financie. Marek Holub, jediný poslanec za Prílepy schválenie privítal.

„Ide o prostriedky, ktoré potrebujeme na drobné investície. Keď ste vchádzali do sály v kultúrnom dome, videli ste od vandalov poničený vstup.“ Dodal, že mnoho drobných opráv vecí si Prílepčania dokážu urobiť svojpomocne, ktoré doposiaľ stroskotávali na nákupe materiálu.

Spokojnosť potvrdil aj Jozef Paluška, poslanec za Chyzerovce. „Aj keď je to malá suma, je lepšia ako doteraz, lebo nebola žiadna.“

Upozornenie prokurátorky

Rozruch nastal po prečítaní upozornenia prítomnej prokurátorky Judity Sailerovej z Okresnej prokuratúry v Nitre. Mestské zastupiteľstvo poverilo Martina Cimráka vedením nemocnice v júni 2015. Zastupujúca primátorka Marta Balážová mu poverenie odňala 11. novembra toho istého roka. Súhlas zastupiteľstva na to nemala.

Podľa prokuratúry M. Balážová odvolaním riaditeľa nemocnice M. Cimráka porušila zákon. Ak raz poverenie vydá zastupiteľstvo, tak jedine zastupiteľstvo ho môže aj odňať. „Spôsob, ktorý zvolilo mesto, je obchádzaním zákona,“ povedala prokurátorka.

Zastupujúca primátorka trvala na svojom, zákon vraj neporušila. „Zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva, že odňatie poverenia riaditeľovi podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom. Mesto podalo podnet na Krajskú prokuratúru v Nitre, tá má preskúmať postup okresnej prokurátorky.“

Voči upozorneniu prokurátorky ostro vystúpil poslanec Pavol Petrovič

„Ja žasnem, kde ste boli osem rokov, kedy sa tu porušoval zákon?“ jeho slová smerovali k obdobiu, kedy riaditelia mestských podnikov boli iba poverení, nie riadne menovaní zastupiteľstvom. „Koho záujmy chránite, vy, momentálne? Toho, čo nám tu rozkráda nemocnicu? pýtal sa rozhorčený poslanec Pavol Petrovič, ktorý prokurátorke vyčítal aj kauzu Michal Grujbár.

Slovenskej polícii sa totiž nedarí nájsť a vypočuť Grujbára podozrivého zo sprenevery približne 600-tisíc eur. Peniaze zmizli s jeho odchodom z riaditeľskej funkcie, na ktorej bol od jesene 2011 a do jesene 2013. Prokurátorka mu vysvetlila, že vykonáva netrestnú pôsobnosť a počas ôsmich rokov Okresná prokuratúra v Nitre riešila mnoho podnetov týkajúcich sa mesta Zlaté Moravce.

Zastupujúca primátorka poverila vedením nemocnice MUDr. Ninu Horniakovú, ktorá bola v zmysle organizačného poriadku nemocnice zástupkyňu riaditeľa.

Štatút mesta Zlaté Moravce a odpolitizovanie mestských novín po dlhotrvajúcej diskusii nakoniec odsunuli na ďalšie rokovanie zastupiteľstva.

Text a foto: Anna Mondočková