V Trebišove vyhlásili verejnú výzvu! V čom sa musia obyvatelia mesta zlepšiť?

n 28.2.2016 20:10 - Trebišov

Na zodpovednejší prístup pri narábaní s odpadom vyzýva Mestská polícia (MsP) ľudí v Trebišove. Adresovala im v tejto súvislosti verejnú výzvu. Na svojej webovej stránke ju uverejnila trebišovská radnica.

"Mestská polícia Trebišov vyzýva občanov mesta, aby nedávali staré veci, šatstvo, nábytok a iné opotrebované predmety, ktorých sa chcú zbaviť, neprispôsobivým občanom postávajúcim pri kontajneroch a pod obytnými blokmi. Zabráni sa tým znečisteniu verejných priestranstiev aj súkromných pozemkov," uvádza sa vo zverejnenej výzve.
 

POZRITE SI AJ: FOTOGALÉRIA: To jednoducho musíte vidieť! Najlepšie fotky za rok 2015!

Podľa skúseností MsP zvyknú neprispôsobiví jedinci nechávať odpad voľne pohodený na verejnom priestranstve, alebo ho prinášajú do miestnej osady, kde následne vznikajú nelegálne skládky.

Polícia pripomína Trebišovčanom, že väčšie množstvo odpadu, ktorý nepatrí do kontajnerov, môžu prinášať do areálu Zberného dvora Technických služieb mesta na Stavebnej ulici číslo 2.

V prípade ak niekto ponechá odpad na inom mieste ako na to určenom, sa podľa MsP v súvislosti so zákonom o odpadoch dopúšťa priestupku proti verejnému poriadku. "Buďme všetci zodpovední za čistotu mesta, v ktorom žijeme," vyzývajú mestskí policajti.

TASR, foto: milujemecestovanie.sk