V Šahách majú smelé plány. Chcú vybudovať kompostáreň

n 28.2.2016 18:31 - Levice

Mesto Šahy plánuje z európskych štrukturálnych investičných fondov vybudovať kompostáreň. Mestskí poslanci schválili zámer vyhotoviť projekt na realizáciu zariadenia na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu.

Zverejnenie výzvy očakáva mesto v krátkom čase, skonštatoval Imrich Marton z oddelenia výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Šahách.

Predbežne vyčíslené celkové náklady predstavujú sumu zhruba 846.000 eur. Dotácia vo výške 95 percent by mala dosiahnuť 804.000 eur, vlastný päťpercentný vklad mesta je 42.000 eur.
 

POZRITE SI AJ:  Dnes je to 5 rokov, čo odišla do hereckého neba Annie Girardotová

V rámci projektu bude možné zabezpečiť zvoz a štiepkovanie drevených častí bioodpadu traktorom s vlečkou, štiepkovanie a spracovanie bioodpadu miešacím vozom s hydraulickou rukou v kompostárni.

Realizácia projektu umožní zabezpečenie zberu kuchynského a záhradného bioodpadu do zberových nádob aj v rodinných domoch, zabezpečenie zberových nádob v komplexnej bytovej výstavbe i zabezpečenie kontajnerov na zber cintorínskeho bioodpadu.

V rámci projektu bude možné zabezpečiť zberové vozidlo na zvoz bioodpadu na zhodnotenie do kompostárne.

V kompostárni bude pokračovať štiepkovanie drevených častí bioodpadu traktorom a štiepkovačom. Zhomogenizovaná biomasa bude traktorom s vlečkou vyskladňovaná na kompostovaciu plochu, kde bude v pravidelných intervaloch prekopávaná prekopávačom s pohonom od traktora.

TASR, foto: www.slovakregion.sk