Vansovej Lomnička

n 28.2.2016 14:30 - Zlaté Moravce

Osem recitátoriek zo Zlatých Moraviec si zmeralo sily v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien Vansovej Lomnička. Do krajského kola posunula porota tri recitátorky.

Podujatie už tradične zastrešuje Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Zlatých Moravciach v spolupráci s MSKŠ – mestskou knižnicou a mestom.

Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná odborná porota. Predsedal jej Peter Kereš s porotcami Simonou Holubovou, riaditeľkou MSKŠ a Pavlom Sečkárom, pedagógom. Na úvod zahrala na flaute Anna Molnárová z GJK.
 

POZRITE SI AJ:  VOĽBY 2016: Presne o týždeň sa vyberieme k hlasovacím urnám!

Festival umeleckého prednesu žien v poézie a próze Vansovej Lomnička píše tento rok už 49. kapitolu. Recitátorky na okresnom kole 18. februára načreli nielen do tvorby Terezy Vansovej, ale aj do skvostov iných slovenských literárnych velikánov.

Vekovo boli účastníčky rozdelené do dvoch kategórii: do 25 rokov a nad 25 rokov.

V kategórii do 25 rokov vystúpili Nikola Brojová, Andrea Šabová, Natália Dolníková, zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb (SOŠOaS), Barbora Remenárová a Natália Benčaťová z Gymnázia J. Kráľa. Súčasťou festivalu bol aj nesúťažný prednes v podaní žiackych recitátoriek Marianky Horváthovej a Adelky Dankovej zo ZŠ Pribinova.

Stálice

Tradične výborné boli recitátorky, ktoré už majú čosi za sebou. S gráciou a dôstojnosťou recitovali (kat. nad 25 rokov) Juliana Hlásna, Anna Kiššová, Emília Páleníková. Svojím rečníckym talentom neohúrili len divákov, ale aj porotu.

„Sú to naše stálice. Čo ma ale sklamalo, že stredná kategória nebola zastúpená žiadnou recitátorkou. Analyzovali sme stredoškoláčky, ktoré sú v nesúťažnej kategórii, lebo nemajú 18 rokov. Vidieť na nich progres, že rastú. Mohol som to porovnávať, keďže tu recitujú už 2. – 3. rok. Umelecký prednes je vec veľmi individuálna, každú minútu môžete podať inak tie umelecké slová,“ vraví Peter Kereš.

„Čo sa týka výberu ukážok, tento rok bol asi lepší ako vlani, hlavne u Natálii Benčaťovej z Gymnázia Janka Kráľa, ktorá oslovila auditórium ako aj mňa osobne o príbehu klauna na onkológii, ktorý je aktuálny a ešte aj pekne podaný,“ dodal predseda poroty.

„Veľkú radosť nám organizátorom urobila účasť mladých recitátoriek z našich stredných škôl, aj keď, chýbali nám dievčatá z Obchodnej akadémie. Nemohli sa zúčastniť pre chrípkové ochorenie,“ poznamenala na margo aktuálneho ročníka organizátorka z Únie žien Slovenska Anna Kiššová.

Hosťami podujatia boli predsedníčka Únie žien Slovenska za Levice Monika Nemčeková, prednostka Okresného úradu Zl. Moravce Zita Koprdová, za mesto zastupujúca primátorka Marta Balážová a mestská poslankyňa Klaudia Ivanovičová.

Terézia Vansová (18. 4. 1857 – 10. 10. 1942) bola spisovateľka, predstaviteľka prvej generácie realizmu na Slovensku, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, podporovateľka ochotníckeho divadla a etnografka.

Text a foto: Anna Mondočková