Uctili si osloboditeľov Detvy

n 15.2.2016 11:40 - Detva

„Dnešnou spomienkovou slávnosťou, na ktorej sme sa stretli, tak ako každý rok tu na Námestí SNP pri Pomníku padlých, opäť občania nášho mesta vzdávajú úctu a vďaku všetkým tým, ktorí v boji proti fašizmu, myšlienke mieru a slobody obetovali vlastný život,“ uviedla počas otvorenia 12. februára v Detve pracovníčka mesta Anna Kucejová.

Pietny akt sa uskutočnil pri príležitosti 71. výročia oslobodenia Detvy od fašizmu. Organizujú ho mesto Detva, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) a politické strany v Detve.

Prvý veniec k pamätníku položil prednosta Mestského úradu Štefan Slemenský, zástupca primátora Ladislav Bódi, v sprievode Margity Gajdošovej, vedúcej oddelenia školstva, kultúry a sociálnych vecí.

Medzi zástupcami organizácií nechýbal prednosta Okresného úradu v Detve Juraj Bódi, predseda Oblastného výboru SZPB vo Zvolene Dušan Šablatúra a viacerí poslanci Mestského zastupiteľstva v Detve.

Spomínajme s úctou

V súčasnosti sú vojnové udalosti už iba spomienkou účastníkov bojov, ktorých je každým rokom menej a menej, čo súvisí s prirodzeným úbytkom a ich vekom, zamyslel sa v príhovore zástupca primátora mesta Ladislav Bódi.

„Vážme si, že v našich končinách žijeme svoj život v pokoji, žijeme v demokratickom štáte so slobodou, ale aj zodpovednosťou pre každého. Aj keď ubehlo 71 rokov od oslobodenia nášho mesta, osud ľudí, ktorí položili životy za to, aby my sme dnes mohli slobodne žiť, nám nemôže byť ľahostajný a je našou povinnosťou s úctou spomínať na obete Druhej svetovej vojny,“ povedal Ladislav Bódi.

„Venujme im všetci tichú spomienku s tým, aby sa nič podobné už neopakovalo,“ vyzval na záver Bódi.

Text a foto: (md)