Priestor pre investorov, ponuka kultúry a športu

n 19.2.2016 12:00 - Senica

Samosprávy majú za sebou rok činnosti, kde už možno bilancovať a hodnotiť čo sa podarilo urobiť. Z poznania situácie vyplynulo aj stanovenie rozvojových zámerov na tento rok. Tieto informácie nám tlmočil primátor mesta Senica Branislav Grimm.

Za podstatné primátor považuje znižovanie zadlženosti mesta. Vlani sa podarilo dlh znížiť o 544 176 € a tohto roku musí tento proces pokračovať. Aká bude ekonomika mesta v tomto roku ukázalo rokovanie mestského zastupiteľstva 18. februára, kde sa schvaľoval návrh rozpočtu na rok 2016.

K prioritám roka bude určite patriť rekonštrukcia plavárne, ktorá prinesie zlepšenie prostredia, obohatenie vodného sveta a skvalitnenie služieb. Naplánované sú tiež  modernizácia základných a materských škôl, výstavba parkovacích miest, dokončenie výmeny verejného osvetlenia, budovanie mestského múzea a pod.

Zvýšenie zamestnanosti

Primátor Branislav Grimm konštatuje, že v meste chýba silný podnik, ktorý by poskytol zamestnanosť väčšiemu počtu ľudí a pomáhal by aj sponzorsky pri rôznych kultúrnych a športových aktivitách. „Téma zamestnanosti v meste je veľmi citlivá. Pre naše mesto sú dôležité úspechy každej firmy, ktorá poskytne prácu ďalším obyvateľom Senice a radi privítame nových investorov. Minulý rok začala s produkciou spoločnosť Najpi, ktorá vyrába zlievarenské a sklárske piesky. Bol vybudovaný aj závod Maccaferri, ktorý vo februári t. r. začal so skúšobnou prevádzkou a slávnostné otvorenie by sa malo uskutočniť v júni,“ konštatoval primátor Senice.

Zlepšenie kultúrno-spoločenského života

Minulý rok  priniesol podľa primátora v meste oživenie kultúrno-spoločenského života v celom meste, pribudli nové podujatia, napríklad Novoročný ohňostroj, Váľanie mája, Záhorácka stena slávy, Nočná Senica. Mesto Senica získalo z Environmentálneho fondu  81 888 € na likvidáciu deviatich nelegálnych skládok odpadu.

V rámci modernizácie verejného osvetlenia boli vymenené  svietidlá v Kunove, Čáčove a na sídlisku Sotina. Pribudli nové detské ihriská, opravovali sa chodníky, v mestských bytových domoch (1378 a 1379) sa uskutočnila výmena okien, termoregulácia, montáž vodomerov. V meste pribudlo workoutové a disk golfové ihrisko. Za veľmi cenné považuje primátor aj rekonštrukciu Kunovskej zvonice.

(vbs)