Viac foto v galérii

Prešovská univerzita predstavila unikátnu disciplínu

n 22.2.2016 16:30 - Prešov

Takzvaná aplikovaná behaviorálna analýza je zameraná predovšetkým na deti s poruchami autistického spektra. Na Slovensku sa iba udomácňuje, no už teraz je po nej veľký dopyt najmä zo strany rodičov.

V Prešove o osobitej vednej disciplíne prednášali profesori zo Severného Írska.

Terapeuti

V súčasnosti sú na Slovensku v tejto disciplíne univerzitne vzdelané iba dve terapeutky: Zuzana Maštenová, BCBA a Ivana Trellová, BCBA. Obe ABA-u vyštudovali v USA.
 

POZRITE SI AJ:  Včera padol takmer trojmiliónový jackpot! Výherca si podal tiket v Košickom kraji

Treťou slovenskou terapeutkou sa v budúcnosti plánuje stať Lucia Hrebeňárová z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Tá po ročnej stáži v Anderson Center for Autism v štáte New York absolvuje jeden z posledných semestrov akreditovaného online programu v ABA na Floride.

„Na Slovensku aplikovanú behaviorálnu analýzu zatiaľ nie je možné študovať. Najbližšie sa to dá vo Varšave alebo Záhrebe. Rovnako v Severnom Írsku, Anglicku, Taliansku, prevažne v anglickom jazyku. Domácim zázemím disciplíny ABA sú USA,“ opísala súčasnú situáciu.

Seminár

Podujatie na Prešovskej univerzite prilákalo najmä odborníkov, ktorí pracujú  s deťmi s autizmom.

„Ide o odborný seminár z cyklu odborných podujatí „Rovnosť príležitostí detí so špeciálnymi potrebami v prístupe ku vzdelaniu“, ktoré iniciovalo občianske združenie Rata. V spolupráci s týmto združením a Pedagogickou fakultou PU by sme chceli v blízkej budúcnosti sprístupniť štúdium  v tejto oblasti slovenským študentom a odborníkom a zvýšiť tak kvalitu poskytovaných služieb pre deti s poruchami autistického spektra,“ vysvetlila L. Hrebeňárová.

1500 hodín praxe

Aplikovanú behaviorálnu analýzu priblížila ako vednú disciplínu, ktorá systematicky využíva vedecké princípy správania a učenia s cieľom dosiahnutia sociálne žiaduceho správania a učenia zručností dôležitých pre vedenie plnohodnotného života.

Je tiež určená pre osoby s inými vývinovými poruchami, než iba autizmus, napríklad ADHD. Najúčinnejšia je však, ak s ňou dieťa začne pracovať v ranom detstve.

Okrem štúdia pre získanie kvalifikácie potrebuje záujemca absolvovať 1500 hodín klinickej praxe s deťmi s poruchami autistického spektra a ďalšími vývinovými poruchami pod supervíziou odborníka.

Program

Po slávnostnom zahájení podujatia na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorom boli prítomní zástupcovia MŠVVaŠ SR, vedenia PU v Prešove a Pedagogickej fakulty PU vystúpili s príspevkami profesorka Karola Dillenburger z Queen´s University v Belfaste a profesor Michael Keenan z Ulster University (obaja zo Severného Írska).

Workshopy v popoludňajších hodinách viedli spolu so slovenskými kolegyňami Ivanou Trellovou, Zuzanou Maštenovou a Luciou Hrebeňárovou. Severoírski odborníci pomáhajú slovenským pedagógom aj so zavádzaním ABA-y v rámci našej krajiny.

Otvárajú tak nové možnosti pre rodiny s deťmi s vývinovými poruchami a odborníkom, ktorí s týmito deťmi pracujú s dlhodobým cieľom zvýšiť kompetencie rodičov a učiteľov pri výchove a vzdelávaní týchto detí a tým aj šancu pre ich sociálnu inklúziu.

Text a foto: Dušan Guman