Viac foto v galérii

Odnášajú si skúsenosti i zážitky

n 17.2.2016 9:54 - Snina

Základné a stredné školy majú vo svojich plánoch práce aj lyžiarske výcviky pre svojich žiakov. V posledných rokoch sa počet žiakov na lyžiarskych výcvikoch znižoval z dôvodu, že niektorí rodičia nemajú financie. V minulom roku vláda Slovenska vyčlenila 20 miliónov eur na lyžiarske výcviky a školy prírody.

ZŠ Komenského v Snine organizuje pravidelné lyžiarske výcviky už niekoľko rokov v lyžiarskom stredisku Drienica, neďaleko okresného mesta Sabinov, ktoré prevádzkuje štyri zjazdovky rôznej obtiažnosti s možnosťou večerného lyžovania a má umelé zasnežovanie. Ubytovanie je hotelového typu. Je zabezpečená celodenná strava a pitný režim. Pre účastníkov výcviku je k dispozícii spoločenská miestnosť a bazén.

Získali zručnosti

Tohto výcviku sa zúčastnilo 33 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka pod vedením troch inštruktorov. Vedúcim bol Mgr. Peter Harasin, ktorý nám priblížil jeho priebeh. Počas výcviku nás opustili traja žiaci pre chorobu, teda výcvik ukončilo 30 žiakov. Žiaci boli rozdelení do troch skupín podľa lyžiarskej zdatnosti.

Na každý deň boli vytýčené ciele, ktoré postupne plnili. Získavali zručnosť v ovládaní lyží, učili sa oblúky v pluhu. Postupne sa zdokonaľovali – po čase zjazdili polovicu a nakoniec celý svah. Každý deň bol vyhodnotený na svahu a potom večer na hoteli v spoločenskej miestnosti.

Posledný deň výcviku na svahu zúročili to, čo sa naučili – vedieť zjazdiť terén so správnym držaním tela a rôznymi oblúkmi. Počasie a podmienky na lyžovanie boli vynikajúce. Žiaci si z tohto výcviku odniesli mnoho zážitkov, konštatoval Mgr. Peter Hasin, vedúci lyžiarskeho výcviku.

(pa), foto: archív školy