Chládek spustil na prednáške o novom pohľade na našu históriu búrlivú diskusiu: Neobjavili ste Ameriku!

n 16.2.2016 17:12 - Zlaté Moravce

V múzeu sa konala prednáška o úplne novom pohľade na našu históriu. Diskutér označil prednášajúcich za klamárov, ktorí sa skryli za práce iných autorov. Kritiku vzniesol voči výrokom, že o tom nikto doteraz nenapísal. Tri diely boli vydané pred 150 rokmi. Nečudo, že nasledovala búrlivá diskusia.

V Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach sa 12. februára konala prednáška Pôvod, vývoj, formovanie a vznik slovenského národa Slovenov – Slovákov absolventa Technickej univerzity Igora Podhájeckého a filozofa, kulturológa Viktora Timuru. Venovaná bola laickej i odbornej verejnosti.
 

POZRITE SI AJ: Gottova liečba je vo finále! Kedy sa dozvie, či nad zákernou chorobou vyhral?

Prednáška ponúkla iný pohľad na slovenskú i európsku minulosť ako sme ju doteraz vnímali.

Búrlivú reakciu u publika vyvolal výrok, že o tom nikto doteraz nenapísal.

Igor Podhájecký a Viktor Timura tvrdia, že slovenská i európska minulosť je iná, ako sme ju doteraz vnímali

Igor Podhájecký, absolvent Technickej univerzity, sa začal venovať dejinám Slovenov – Slovákov po odchode na dôchodok.

„Našej histórii sa venujem 8 rokov. Som členom Historického odboru Matice slovenskej v Bratislave, kde sa stretávam s poprednými historikmi. A tak to vyzerá, že o pôvode vývoji a vzniku slovenského národa nik oficiálne nehovoril. Ale existuje literatúra, ktorá píše o pôvode a začiatkoch Slovanov Slovenov a Slovákov úplne inak,“ povedal Podhájecký. „Práce niektorých archeológov sú písané v starých zaužívaných líniách.“

Záujem o poznanie nášho pôvodu a histórie slovenského národa u neho vzbudili publikácie Zabudnutý kráľ Rastislav a Svetlo zo Solúna. S prvými prednáškami začal v Klube Staroslávnej Nitry.

Podhájecký o sfalšovaných dejinách: Čo doteraz nik nenapísal

„Môj pohľad na našu históriu sa však radikálne zmenil po tom, ako sa mi dostala do rúk publikácia od  Viktora Timuru, CSc., - Dávnoveká Európa a Zamlčané dejiny, ktoré poskytujú úplne nový pohľad na našu históriu. Teraz vám odprezentujem interpretáciu niektorých faktov z týchto 500-stranových publikácií, dokladujúce našu históriu a odkrývajúce spochybňované fakty minulosti Slovanov, pôvod a začiatky Slovenov – Slovákov.

Čo doteraz nik nepísal. Naše dejiny, ktoré boli sfalšované, hovoria, že Slovania prišli v 5. až 6. storočí nášho letopočtu. A my sme na tomto území 3000 rokov pred Kristom,“ povedal Podhájecký.

Bolo zaujímavé sledovať názory diskutujúcich.

Je pozoruhodné, ako hlboko sa v niektorých Slovákoch zdvihlo národné povedomie.

„Stále rozprávate o pôvodných Slovákoch, ktorí tu boli. Všeobecne sa vie, že mali prísť v 5. alebo 6. storočí nášho letopočtu. Z akých prameňov ste vy - ako autor - čerpali? Zaráža ma, viete, my nie sme úplne nevzdelaní v tejto oblasti. Vieme, že nie vy pred 2 alebo 3 rokmi ste objavili Ameriku o pôvode Slovanov a Slovákov, ale dávno pred vami už boli knižky, ktoré by sme mali poznať,“ hovoril o dokumentoch, ktoré to majú dosvedčovať Ľudovít Chládek.

Históriu popísal Pavol Jozef Šafárik

„To sú klenoty slovenskej historiografie. Ktorý z týchto autorov vás inšpiroval k napísaniu vraj vedeckej práce, lebo oveľa skôr 150 rokov a viac tu boli autori, ktorí presne touto istou terminológiou - technickou písali, už v roku 1837 až roku 1865 boli vydané tri diely od svetom uznávaného historika Pavla Jozefa Šafárika Staroslovenské starožitnosti.

Presne to, čo teraz v tej knižke popisujete, takto isto popisuje našu históriu. Kritizuje Maďarov, Nemcov, ktorí nás zaznávali. Ján Kollár by sa musel v hrobe obracať, keby toto počul, že ste prví, ktorí takto kriticky poukazujete,“ zareagoval na slová prednášajúcich, že o tom nikto doteraz nenapísal Ľudovít Chládek.

K téme sa vyjadrovali aj niektorí prítomní študenti.

Kde sa stala chyba?

Prednášajúci sa bránili tým, že boli zle pochopení a všetko je napísané (Šafárik a ďalší autori) v už spomenutých dvoch 500-stranových knihách.

Viktor Timura sa venuje najmä filozofii, kulturológii a dejinám, napísal monografické štúdie o  J. Kollárovi, P. J. Šafárikovi, Ľ. Štúrovi a P. Jarošovi, je spoluautorom vedeckej publikácie Dejiny filozofického myslenia na Slovensku.

Na základe poznatkov hľadá súvislosti a vytvára všeobecný obraz dejín, ktorý sa nemení s každou generáciou. Vraví, že minulosť Slovanov, a s ňou súvisiaci pôvod a začiatky Slovenov - Slovákov, sú zaťažené účelovými dezinformáciami.

Ich minulosť bola dlho zamlčovaná, prekrucovaná, spochybňovaná, zahmlievaná a odcudzovaná. Toto úsilie malo za cieľ vytrhnúť Slovákov z ich vlastných koreňov. Historiografia pritom vyzdvihovala barbarstvá západného sveta, ako ideál ľudstva.

Zamlčiavanie viacerých skutočností v historických udalostiach, a tých čo sa na nich zúčastňovali, vyplývalo z glorifikácie európskej historiografie o poslaní a víťaznom ťažení románsko-germánskych národov, o ich nadradenosti, a vydedením Slovanov z európskych dejín pri formovaní dnešnej Európy.

S tým bola spätá snaha nahradiť Slovanov v najstarších európskych dejinách etnicky, národne i vydedením Slovanov z európskych dejín pri formovaní dnešnej Európy“, priblížil dejiny Viktor Timura.

Podľa neho Európa a Európania žijú vo falošnom historickom povedomí.

Text a foto: Anna Mondočková