Viac foto v galérii

Nové nájomné byty

n 24.2.2016 10:51 - Vranov nad Topľou

Mesto Vranov n. T. disponuje novými nájomnými bytmi. Nachádzajú sa v dvoch nových bytových domoch. Stavba začala v letných mesiacoch roku 2014 a koncom roka 2015 boli už niektoré byty odovzdané do užívania prvým majiteľom.

Byty boli vystavané za pomoci úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V dvoch bytových domoch je spolu 44 bytov. Z toho je 12 jednoizbových a 32 dvojizbových. Niektoré z bytov sú bezbariérové. Bytové domy sú situované na Domašskej ulici a na sídlisku Lúčna.

Po piatich rokoch

Mesto pociťuje záujem o jedno- a dvojizbové byty zo strany mladých rodín a starších občanov.

„Približne po 5 rokoch pribudli v našom meste ďalšie nové byty. Projekt je postavený tak, aby bol zmysluplný a aby bol záujem o tieto byty. Okrem samotných bytov boli vybudované aj funkčné plochy – parkoviská, verejné osvetlenie, kanalizácia a vodovodné prípojky.  Hodnota celého diela, ktoré mesto získalo je viac ako dva a pol milióna eur. Je symbolické, že sme byty odovzdávali pred Vianocami, v týchto dňoch boli robené aj nájomné zmluvy a nájomcom boli odovzdávané kľúče,“ uviedol pri slávnostnom odovzdávaní primátor mesta Vranov n. T. Ján Ragan.

V bytoch sa už nachádza kuchynská linka, a v kúpeľni umývadlo, toaleta a sprchovací kút alebo vaňa.

Samostatné bývanie

Žiadateľov o takéto byty eviduje mesto niekoľko stoviek. Nie sú to sociálne byty a každý žiadateľ musí byť schopný platiť nájom. Štvorčlenná rodina Veselínová žiada o takýto byt už od roku 2011. Byt si obzreli pri slávnostnom odovzdávaní 18. decembra 2015 a tešia sa na jeho zariaďovanie.

„Aj keď Vianoce nebudeme tráviť v tomto byte, je to taký vianočný darček,“  povedala pani Miroslava Veselínová. I keď rok predtým bývali v nájme, tešia sa na väčšiu istotu samostatného bývania v tomto byte a pociťujú to ako ďalší krok v ich životoch. Otec rodiny však spomenul, že stále dúfajú, že raz budú môcť žiť aj vo vlastnom domčeku.

Text a foto: Lucia Prančíková