Viac foto v galérii

Ekuména pokračuje aj v roku milosrdenstva

n 1.2.2016 10:19 - Vranov nad Topľou

24. janúara sa zišli predstavitelia kresťanských cirkví, pôsobiacich v našom meste, pri spoločných modlitbách v Rímsko-katolíckom Kostole sv. Františka z Assisi.

Ekumenickej bohoslužby slova sa zúčastnili veriaci z jednotlivých cirkví, ktorí naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale aj túžbou po jednote.

Spoločne šesť cirkevných spoločenstiev

Stretli sa na nej predstavitelia a veriaci cirkví: gréckokatolíckej, bratskej, evanjelickej a rímskokatolíckej. Zo spoločenstva šiestich duchovných z jednotlivých cirkví modlitbe predsedal Štefan Albičuk, dekan a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove Juh.

Zúčastnili sa ich aj Matúš Čekan, správca Gréckokatolíckej farnosti sv. Pátra Pia vo Vranove Juh; prior Rastislav Ivanecký, OSPPE farár a rektor Baziliky Minor Vranov Sever; Mgr. Metod Zorvan, kaplán gréckokatolíckej cirkvi Vranov Mesto; Mgr. Kristína Vargovčáková, námestná farárka Evanjelickej Cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove nad Topľou a Martin Jurčo z Cirkvi bratskej vo Vranove nad Topľou. Duchovní povzbudili všetkých veriacich, aby sa nebáli byť soľou v dnešnom svete.

Spoločná túžba v duchu svätého písma

Tohtoročné pozvanie spoločne zdieľať misiu ohlasovania skutkov Pánových bolo vyjadrené prijatím kúsku chleba a soli, s úmyslom byť spoločne soľou a svetlom sveta, ako k tomu pozývali oficiálne texty Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Radosť a pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov. Na záver bohoslužby všetci prítomní duchovní udelili veriacim spoločne záverečné požehnanie.

Text a foto: Peter Hatrák