Čo sa deje v Zlatých Moravciach? Poslanci žiadajú o zvolanie zastupiteľstva

n 9.2.2016 10:50 - Zlaté Moravce

Poslanci zastupujúcej primátorke Zlatých Moraviec odkazujú, že chcú verejne rokovať do 15 dní. Z piatich kľúčových bodov je na zozname ako prvý harmonogram zasadnutí, po ňom vytvorenie fondu na investície a projekty pre mestské časti Chyzerovce a Prílepy.

Šesť zlatomoravských poslancov požiadalo zastupujúcu primátorku Martu Balážovú o zvolanie mestského zastupiteľstva.

Podľa poslanca Michala Cimmermanna viedlo klub nezávislých poslancov k tomu to, že nebol schválený harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2016.
 

POZRITE SI AJ: RELAX: 7 dôvodov, prečo staršie ženy vyhľadávajú mladších partnerov

„Ten sa určuje na začiatku kalendárneho roka, čím sa zabezpečuje plynulý výkon a stabilita samosprávy a jeho mesačná periodicita výrazne zrýchľuje reakčný čas pri riešení problémov a podnetov občanov či podnikateľov, čím mesto dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie výsledky,“ vysvetľuje Cimmermann.

Žiadosť

Cimmermann informoval, že v utorok 2. februára podali žiadosť oficiálnou cestou. Žiadosť adresujúcu zastupujúcej primátorke Marte Balážovej podpísali všetci piati členovia Klubu nezávislých poslancov a pridala sa aj nezávislá poslankyňa Klaudia Ivanovičová.

Mesto by tak malo zvolať rokovanie zastupiteľstva do dvoch týždňov.

S otázkou, či zastupujúca primátorka bude na výzvu poslancov reagovať a zvolá rokovanie zastupiteľstva, sme oslovili novú právničku MsÚ Martu Gregáčovú, tá nás odporučila na sekretariát primátorky, keďže podľa jej slov, ona nie je hovorkyňou mesta.

Telefonicky sa zo sekretariátu odmietli vyjadriť. Neoficiálne nám potvrdili, že na programe do zastupiteľstva sa pracuje.

Kľúčové body

Okrem schválenia plánu zasadnutí zastupiteľstva, jedným z bodov programu má byť vytvorenie fondu na drobné investície a projekty pre mestské časti Chyzerovce a Prílepy.

Poslanci žiadajú aj informácie o aktuálnom stave rokovaní s potenciálnymi investormi do mestskej nemocnice, riešiť chcú tiež Štatút mesta Zlaté Moravce a odpolitizovanie mestských Tekovských novín.

Mestské zastupiteľstvo má 17 poslancov. Naposledy verejne rokovali v polovici decembra, kde sa hovorilo aj o tom, že kvôli projektom sa poslanci zrejme zídu medzi Vianocami a Silvestrom.

Rokovanie sa nakoniec nekonalo.

Text a foto: Anna Mondočková