Viac foto v galérii

Park v Topoľčiankach získal status obecného chráneného územia

n 6.2.2016 12:40 - Zlaté Moravce

Park v Topoľčiankach láka na prechádzky. Patrí totiž k hŕstke historických parkov, ktoré sú dobre zachované a pravidelne sa o ne niekto stará. Teraz získal status obecného chráneného územia, platia tu určité obmedzenia.

Obec Topoľčianky nájdete iba štyri kilometre od okresného mesta Zlaté Moravce. Pýšiť sa môže, okrem iných pozoruhodností, nádherným parkom dýchajúcim históriou. Toto miesto si zamilovali významní ľudia na čele nášho štátu.

Topoľčianky často navštevoval najmä prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Práve tento park je aj dnes pekne udržiavaný, každý strom má tabuľku s menom.
 

POZRITE SI AJ: Neobedujete? Toto sú dôvody, prečo by ste mali

Jedinečný anglický park

Park sa nachádza v tesnej blízkosti neskorogotického kaštieľa. Jeho základy položil v 16. storočí  Ján Topoľčiansky Turkobijec z Topoľčian, ale skutočnú podobu mu dali až Keglevichovci. Ján Nepomuk Keglevich v rokoch 1818 - 1825 prestaval kaštieľ z bývalej pevnosti na klasicistický palác a popritom skultivoval aj park.

Najstaršie okrasné dreviny pochádzajú z rokov 1800 až 1810 a množstvo exemplárov v parku je z čias francúzskeho záhradníka G. Gilemonta, ktorý renovoval park v 60. rokoch 19. storočia. Na území parku sa nachádza viac než 300 druhov drevín, medzi nimi zbierka javorov, céder libanonský, sekvoj, gingko dvojlaločné alebo buk červenolistý.

Celý park dotvára spletitý systém chodníkov, zákutí, romantické jazierka a záhradné stavby.

Chránená pamiatka

V roku 1982 bol vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku a od roku 1996 je zaradený do zoznamu chránených areálov so štvrtým stupňom ochrany, od roku 2007 patrí k Významným lesníckym miestam. Lesy SR, odštepný závod Topoľčianky, spravujú park od roku 1921 a vybudovali tam aj náučný chodník.

Park získal status obecného chráneného územia

Minulý týždeň obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach vyhlásilo park za Obecné chránené územie Topoľčiansky park s výmerou takmer 30 hektárov.
„Účelom vyhlásenia Topoľčianskeho parku ako obecného chráneného územia je ochrana parku s jeho významnou biologickou, vedeckou, estetickou a kultúrnou hodnotou,“ povedal starosta Juraj Mesko.

Nesmie sa tu parkovať, robiť ohňostroj ani športové akcie

V obecnom chránenom území Topoľčiansky park je zakázané budovať nové stavby okrem objektov drobnej architektúry, pokladať nové hlavné rady inžinierskych sietí okrem verejného osvetlenia, vchádzať a stáť s motorovým vozidlom a štvorkolkou, vchádzať a stáť s bicyklom na plochách zelene a v ochrannom pásme drevín mimo vyznačenej cyklotrasy.

Zakázanou činnosťou je aj znečisťovanie trávnikov, záhonov a ostatných plôch zelene, zakladanie ohňov, táborenie či využívanie plôch zelene na nocovanie, používanie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroja, voľné púšťanie psov a domácich zvierat i kúpanie sa v jazierkach a rybníkoch.

Ďalšie činnosti, ako sú budovanie peších a cyklistických komunikácií, objektov drobnej architektúry, kladenie inžinierskych sietí verejného osvetlenia, realizovanie výkopových prác či vykonávanie opráv inžinierskych sietí a organizovanie verejných športových i spoločenských podujatí, si vyžadujú predchádzajúci súhlas obce Topoľčianky a Krajského pamiatkového úradu.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na vlastníka a správcu parku, ktorým sú Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Topoľčianky.

Od roku 2011 tento areál propaguje aj združenie Park Topoľčianky, ktoré park nielen čistí, ale aj pripravuje celý rad propagačných akcií, najbližšie - v máji to bude Slávnosť ranžírungu, pri ktorej sa z oranžérie po zime vynášajú teplomilné rastliny na skrášlenie parku.

Text a foto: Anna Mondočková