Do Košíc sa prídu vzdelávať nórski študenti! Budú "zarezávať" na veterine

n 4.2.2016 21:10 - Košice

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach bude študovať 25 študentov z nórskeho mesta Bodö ležiaceho až za severným polárnym kruhom. Vo štvrtok absolvovali zápis.

„V Košiciach títo študenti absolvujú trojsemestrové štúdium a po jeho ukončení získajú spoločný bakalársky diplom Bakalár vied o živočíchoch od obidvoch univerzít - UVLF v Košiciach i svojej domácej Nord University v Bodö.

Na tejto univerzite študuje okolo 12.000 študentov a je treťou najväčšou vzdelávacou inštitúciou v Nórsku. UVLF v Košiciach ponúka tento študijný program spolu s fakultou biologických vied a akvakultúry," uviedla Natália Novotná z UVLF.
 

NEPREHLIADNITE: Ľudia majú v názve jasno: Chcú „Starý most“! Kto o tom napokon rozhodne?

Program spoločného štúdia oboch univerzít sa realizuje od akademického roka 2010/2011 v rámci študijného odboru všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme štúdia v angličtine.

„Prvá časť štúdia v trvaní troch semestrov sa realizuje na Fakulte biologických vied a akvakultúry Nord University v Bodö a druhá, tiež trojsemestrová, na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach," vysvetlila Novotná.

Všetkým študentom, ktorí ukončia tento trojročný študijný program, bude udelený spoločný bakalársky diplom a titul od obidvoch inštitúcií a budú prijatí na ďalšie štúdium, ktoré im umožní získať titul doktor veterinárskeho lekárstva na UVLF v Košiciach.

„Počas budúceho týždňa priletia za svojimi študentmi aj ich pedagógovia z ich domácej nórskej univerzity," uzavrela Novotná.

TASR, foto: www.kosicednes.sk