Prílepčania si svoj park zveľadili sami. Od mesta chcú cesty bez dier, ihrisko pre deti, kanalizáciu!

n 4.2.2016 17:44 - Zlaté Moravce

Táto téma naozaj prevláda v rétorike Prílepčanov. Miestni hovoria, že ich pripomienky sú roky nevyslyšané. Avšak dúfajú, že sa mesto spamätá, veď platia rovnaké dane ako všetci občania mesta.

V jednej z mestských častí Zlatých Moraviec – v Prílepoch sa nevyhovelo podľa poslanca Mareka Holuba desiatkam požiadaviek občanov, k najpálčivejším patria veľmi zlý stav ciest a chodníkov, chýbajúce multifunkčné ihrisko pre deti a mládež či kanalizácia.
 

POZRITE IS AJ: Viete o tom, že...? Toto je 20 vecí, ktoré ste doteraz nevedeli! (I.)

Pri poslednej požiadavke mesto opäť nemá peniaze. „Komunikoval som so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou o možnosti vybudovania kanalizácie v ich réžii, tak ako to prebieha v Chyzerovciach. Je to stále v štádiu riešenia a hľadania možností,“ vysvetľuje poslanec Holub. O technickom riešení pripojenia na čističku rokuje tento týždeň.

Výtlky v Prílepoch sa za päť rokov zdvojnásobili: Cesty ničia kamióny

Ďalším z pálčivých problémov je katastrofálny stav ciest. Viacerí miestni otvorene poukazujú na vinníka – podnikateľa, ktorý používa ťažkotonážne nákladné autá vo firme, ktorá má areál postavený v rozpore s územným plánom mesta.

„Územný plán zachováva existujúcu zástavbu rodinných domov s priľahlými záhradami. Neráta so zahustením existujúcej zástavby a nevytvára ani plochu vyčlenenú na podnikateľské aktivity,“ napísala Božene Laktišovej bývalá primátorka Serafína Ostrihoňová.

Na neudržateľnú situáciu v tejto mestskej časti upozorňuje aj samotný poslanec

„Cesty v Prílepoch sú dlhodobo zaťažované hlavne kamiónovou dopravou. Tieto cesty neboli stavané na túto záťaž a dochádza k ich degradácii. Niektoré úseky boli na jar zaplátané asfaltom (asfalt bol poskytnutý sponzorsky a práce vykonávali Technické služby mesta, ale nepodarilo sa opraviť všetky úseky. Samozrejme aj zima a mráz degradujú a rozrušujú asfalt,“ upozorňuje Holub.

V súčasnosti je na údržbu miestnych komunikácií v rozpočte Technických služieb na tento rok vyčlenená čiastka 75 000 eur.V pláne sa počítalo aj s vybudovaním sociálnych zariadení na ihrisku, o to, ale prišli.

Prílepy prišli o miestne futbalové ihrisko, a tak chcú nové

K prioritám Prílepčanov patrí aj vybudovanie ihriska, pretože občania určitým spôsobom prišli o športové vyžitie, po tom, čo v roku 2011 skoro celé ihrisko – teda súkromné pozemky, vykúpil miestny podnikateľ.

Na ihrisku sa usporadúvali akcie pre deti, mládež, boli tu rôzne súťaže, guláš, hral sa futbal. Výbor mestskej časti niekoľkokrát apeloval na vedenie mesta, aby pozemky vykúpilo do svojho vlastníctva, no zbytočne.

V roku 2012 ten istý podnikateľ mal záujem prispieť na vybudovanie multifunkčného ihriska na ploche bývalej Broďárne, financovať a vykonávať všetky zemné práce. Či sa nedohol so samosprávou nevedno.

„Čakáme na vyhlásenie výzvy na rok 2016 a samozrejme, chceme sa v spolupráci s mestom, zapojiť do tejto výzvy. Ak by sme neboli úspešní, je tu aj možnosť vybudovania ihriska sčasti sponzorsky a zvyšok financií by išiel z rozpočtu mesta. V tomto prípade by bolo nutné nájsť požadované finančné prostriedky v rozpočte mesta,“ objasňuje Marek Holub.

Skrášlili si verejný priestor a zveľadili životné prostredie

Pár rokov dozadu skrášlili materskú školu, v roku 2015 sa im podarilo vyčistiť a okrášliť miestny park.

„Sami sme rodičmi a tento problém sa nás osobne dotýkal, zveľadili sme pre deti okolie parku. Zorganizoval som dve brigády, ktorých sa zúčastnili hlavne deti a mládež, a tým sa vytvoril priestor na hry s loptou. Podarilo sa nám sponzorsky rozšíriť časť ulice Obecnej a vyčistiť priľahlý svah,“ doplnil na záver.

Text a foto: Anna Mondočková