V Senci sa vrhnú do stavieb protipovodňových ochrán! Prečo sa tak rozhodli?

n 31.1.2016 21:40 - Senec

Mesto Senec plánuje zvýšiť protipovodňovú ochranu, a to najmä pred prívalovými dažďami. Práce ako dobudovanie a úprava retenčných nádrží, prítokových systémov či vyústných objektov dažďových stôk chce realizovať samospráva v dvoch etapách, po zabezpečení finančných prostriedkov.

Momentálne prebieha verejné obstarávanie. Predpokladaná suma za realizáciu tejto protipovodňovej ochrany v prvej a druhej etape je 255.681 eur bez DPH.
 

POZRITE SI AJ: Zamysleli ste sa nad tým, ktoré veci sa postupne vytrácajú z ulíc? Tu je pár príkladov!

V prvej etape mesto plánuje zrenovovať jestvujúci cestný rigol popri ulici Fraňa Kráľa a zároveň ho rozšíriť, aby plnil funkciu aj protipovodňovej retenčnej nádrže.

„Retenčná nádrž je vlastne otvorená zemná priehlbeň, ktorá slúži na dočasné zadržanie prívalových zrážok," priblížila hovorkyňa Senca Martina Ostatníková. Retenčná nádrž má byť otvorená trávnatá nádrž, takže zelená trávnatá plocha ostane zachovaná.

V druhej etape ide o prípravu na lepšiu údržbu rigolov a nádrže, bezodtokového územia pred Strieborným jazerom a o odstránenie nánosov priplavených za niekoľko rokov. Verejné obstarávanie stále prebieha, lehota na predkladanie ponúk je do 5. februára.

Povodne spôsobené prívalovými dažďami už niekoľkokrát potrápili obyvateľov mesta Senec. Obyvatelia samosprávu v minulosti viackrát upozorňovali, že povodne sú spôsobené stekaním vody z kopca a nefunkčnou a poddimenzovanou dažďovou kanalizáciou mesta.

Za ohrozené oblasti vtedy uvádzali najmä sídliská v okolí Pezinskej ulice a rodinné domy na Pivničnej ulici.

TASR, foto: www.panoramio.com