Obyvatelia Brezna chcú výrub stromov, mesto im ide vyhovieť!

n 27.1.2016 20:02 - Brezno

Zamestnancom Technických služieb mesta Brezno popri pravidelnej zimnej údržbe ciest a chodníkov v správe mesta pribudol do zoznamu aktuálnych priorít aj výrub drevín. Samospráva takto reaguje na početné podnety zo všetkých častí tohto okresného mesta a rozhodla sa podať občanom pomocnú ruku.

„Dlhodobé sťažnosti ohľadom stromov, ktoré občanom tienia či v niektorých prípadoch dokonca poškodzujú kanalizáciu, prípojky vody a plynu alebo fasády bytových domov, vyhodnotila samospráva ako opodstatnené. O výrub je zo strany Brezňanov veľký záujem a v súčasnosti je už jeho realizácia v plnom prúde," dodal Pôbiš, samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie Mestského úradu v Brezne.
 

PREČÍTAJTE SI AJ: Zaujímavosti zo sveta sociálnych sietí: Tu je 30 faktov, ktoré ste o facebooku (asi) nevedeli

„Máme vydané dve rozhodnutia na výrub celkovo 153 drevín, jedno z nich sme už začali realizovať a vyrúbali sme približne 50 kusov. Od obyvateľov breznianskych ulíc neustále prichádzajú ďalšie žiadosti. V najbližšom období ich skompletizujeme a podáme žiadosť o povolenie na výrub, aby sme vyšli v ústrety čo najväčšiemu počtu občanov. Tento postup budeme opakovať vždy dvakrát ročne," priblížil riaditeľ Technických služieb Ján Lukáč.

V celom procese je dôležitá dobrá komunikácia medzi mestom, občanmi a bytovým družstvom a tiež, aby záujemcovia o výrub dodržiavali presne stanovený postup. Obyvatelia sa s požiadavkou o výrub drevín môžu obracať na správcu bytov.

„Správca požiadavku vlastníkov o výrub prerokuje na schôdzi vlastníkov bytov a uznesenia o schválení požiadaviek predloží Technickým službám. Tie požiadajú mesto o povolenie na výrub a po odsúhlasení spracujú cenovú ponuku na odstránenie jednotlivých drevín a informujú o nej správcu. On zabezpečí súhlas s predloženou cenovou ponukou," doplnil predseda Stavebného bytového družstva Brezno Ján Ďurkovič.

Ak vlastníci bytov predloženú ponuku neschvália, výrub drevín nie je možné realizovať. V prípade súhlasu sa u Technických služieb objednáva výkon práce, následne prebehne výrub a fakturácia. Kladné stanovisko je teda pre mesto signálom, že žiadatelia akceptujú nielen samotný výrub, ale aj jeho cenu.

Podľa Pôbiša väčšina Brezňanov privítala, že cena sa oproti minulosti výrazne znížila a predstavuje zhruba tretinu pôvodných nákladov. Do cenovej kalkulácie sa zarátavajú priame náklady Technických služieb na výrub, vrátane použitej techniky, odvoz dreva a konárov, ako aj kompletné vyčistenie miesta.

Od tejto ceny sa odpočíta hodnota drevnej hmoty. Do nákladov pre občanov sa, naopak, nezapočítava spoločenská hodnota drevín, náklady na náhradnú výsadbu či starostlivosť o nové dreviny.

„Tieto náklady na seba prevzali Technické služby. Mesto tým síce na seba prenieslo určité finančné bremeno, ale v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných samosprávou to vnímame ako dobrý a ústretový krok voči Brezňanom," zdôraznil primátor Brezna Tomáš Abel.

TASR, foto: ilustračné, TASR