Vieme, čo je prioritou Krupiny v roku 2016!

n 12.1.2016 20:10 - Krupina

Najdôležitejšou prioritou mesta Krupina v tomto roku bude výstavba športovej haly pri Základnej škole E. M. Šoltésovej, kde bolo už vydané aj právoplatné stavebné povolenie. Stavba v objeme viac ako 1,07 milióna eur bude zároveň najväčšou investíciou mesta po roku 1989.

Ako v novoročnom príhovore povedal primátor Krupiny Radoslav Vazan, verí, že po zdĺhavom procese vyjadrovaní dotknutých orgánov sa mesto čo najskôr pustí do budovania základov stavby.

„Naším cieľom je, aby bola hala postavená a uvedená do prevádzky, kým sa začne nový školský rok 2016/2017," uviedol.
 

POZRITE SA: Dnes sa už oslavuje všetko. Toto sú najčudnejšie dni, ktoré si pripomíname

Primátor spomenul aj významné investície, ktoré sa v meste zrealizovali v uplynulom roku. Jednoznačne najvýznamnejšou bola výstavba celomestskej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 9000 ekvivalentov v priemyselnej zóne Krupina – juh.

Táto investícia Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti bola financovaná z eurofondov v hodnote takmer 5,5 milióna eur.

„Táto investícia má pre naše mesto a jeho obyvateľov obrovský význam. Bez nej by sa totiž v meste postupne zastavil život, bola by obmedzovaná výstavba bytov, rodinných domov, či rozvoj podnikania," konštatoval Vazan.

Vlani sa v Krupine zrekonštruovala aj budova a priestory mestskej Materskej školy na Malinovského ulici. „Ďalšie investície na úpravu okolia škôlky, vyasfaltovanie dvora, úpravy vstupov do budov, chodníky a nové parkovacie miesta plánujeme realizovať v tomto roku," pripomenul.

Z eurofondov sa mestu podarilo získať takmer 1,7 milióna eur, z ktorých na rekonštrukciu materskej školy smerovalo viac ako 500.000 eur.

V oblasti čerpania eurofondov bola úspešná aj spoločnosť Mestské lesy, s.r.o., Krupina, ktorá získala 700.000 eur na výstavbu protipožiarnych ciest Dráhy a Krížiky a na obnovu lesa na pestovateľskú činnosť.

Na vybudovanie vodovodu v novej lokalite pre rodinné domy „Nad Kltipochom“ mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu SR v objeme 85.000 eur.

Výrazné finančné prostriedky z vlastných zdrojov smerovali aj do obnovy hrobky rodu Plachých, do budovy domu smútku na Novom cintoríne. V meste tiež počas roka obnovovali asfaltové povrchy mostov a ciest, dokončili opravu prvej etapy chodníka na Ulici 29. augusta a v spolupráci s Mestskými lesmi vybudovali asfaltový povrch cesty na Dráhy.

Investície smerovali aj na obnovu futbalového štadióna, obnovu a výstavbu detských ihrísk na Malinovského a Záhradnej ulici.

Mesto bolo navyše úspešné aj so žiadosťou na Ministerstve vnútra SR, kde získalo v rámci prevencie kriminality 6000 eur na rozšírenie kamerového systému na sídlisku Majerský rad.

TASR, foto: ilustračné, www.krupina.sk