Poznáte niekoho z Levíc, kto si zaslúži ocenenie? Navrhnite ho!

n 10.1.2016 8:57 - Levice

Levická radnica hľadá osobnosti, ktoré môžu získať niektoré z ocenení pravidelne udeľovaných mestom. Magistrát už vyzval občanov, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva, predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, aby najneskôr do 15. januára predložili útvaru primátora na mestskom úrade svoje návrhy na udelenie verejného uznania a ocenenia.

Každý návrh musí obsahovať osobné údaje navrhovaného, adresu trvalého bydliska, zamestnanie a štátnu príslušnosť, vrátane súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov.
 

POZRITE SI AJ: Netradičná mapa. Viete, ktorý alkohol je v európskych krajinách jednotkou?

Chýbať nesmie ani zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania. „Najmä podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí,” uvádza sa vo výzve.

Mesto Levice môže udeliť viaceré ocenenia. Okrem čestného občianstva je to aj Cena mesta Levice, Cena primátora a Cena dobrovoľník mesta Levice.

Najlepší športovci zasa môžu získať čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport, cenu Športovec roka a Športový kolektív roka.

TASR, foto: ilustračné, twitter