Viac foto v galérii

Do trnavských ulíc už dorazila zima

n 5.1.2016 18:12 - Slovensko

Hovorí sa, že ak v meste napadne zopár centimetrov snehu, okamžite je to kalamita. Ako na tom budú v najbližších dňoch  trnavské ulice?

Mesto Trnava každoročne vypracováva Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov. Na jeho základe sa aj v tomto roku o zimnú údržbu podelia dve spoločnosti, teda TT- Komfort s.r.o. a A.S.A Trnava s.r.o. Tie budú mať odteraz v prípade zvýšeného predpokladu snehových zrážok 24 hodinovú pohotovosť až do 15. marca 2016.
 

POZRITE AJ: Arogancia najvyššieho zrna! Vodič z Veľkého Šariš si sadol za volant s tromi promile

Vnútroblokové komunikácie nakoniec

Operačný plán opäť rozdelil mesto na 3 etapy zimnej údržby. Prioritu v nej budú mať najmä miestne a spojovacie komunikácie, ktoré majú napojenie na hromadnú dopravu, či zdravotnícke zariadenia. Tie budú odhŕňané prioritne. Do druhej etapy budú spadať  spojovacie komunikácie a komunikácie s významom pre zásobovanie a dopravu z priemyselných závodov.

Komunikácie prístupové a obslužné, ktoré majú význam len pre súkromnú dopravu budú riešené až v tretej etape, teda po zabezpečení zjazdnosti komunikácií v rámci prvých dvoch etáp. Sem budú spadať aj vnútroblokové komunikácie a veľká časť chodníkov a parkovísk. V rámci jednotlivých mestských častí bude odhŕňanie snehu v kompetencii Mesta Trnava riešené tak, aby bol zabezpečený pohyb ľudí v hlavných koridoroch. Pred domami si budeme musieť sneh odhrnúť už vo vlastnej réžii.

Zodpovednosť je aj na vlastníkoch nehnuteľností

V zimnej údržbe stále platí pravidlo, že za stav komunikácie nachádzajúcej sa v zastavanom území zodpovedajú vlastníci, správcovia alebo užívatelia k nej priľahlých nehnuteľností. To je vecou nielen rodinných domov, ale aj bytových domov v rámci sídlisk. V opačnom prípade sú totiž zodpovední za škodu, ktorá sa na takomto chodníku stane v dôsledku prekážky v jeho schodnosti. Preto časť zodpovednosti za stav našich  ulíc nesú aj ich obyvatelia, či už ide o odhŕňanie alebo posýpanie.

Udržiavané budú aj parky

Do zimnej údržby sú v sezóne 2015/ 2016 zahrnuté aj niektoré komunikácie v rámci parkov. Jednou z nich je aj obľúbený vychádzkový chodník v lesoparku a chodník  pri komunikácii na Kamennej ceste. Oba budú riešené pluhovaním v tretej etape. Pomerne „suchou nohou“ môžete prejsť aj po chodníku a cyklochodníku v parku A. Bernoláka, po hlavnom chodníku v Ružovom sade, ale aj v parku J. Kráľa a to až do jeho stretu so Staničnou ulicou (pri Lomonosovovej ulici). Parky tak budú opäť príjemným miestom zimných prechádzok.

 

Text a foto: Adriána Kondlová