Viac foto v galérii

C+M+B alebo G+M+B? Na sviatok Troch kráľov sa požehnávajú príbytky

n 6.1.2016 8:04 - Slovensko

Výrazná vôňa kadidla a tymiánu prenikne počas sviatku Troch kráľov mnohé slovenské príbytky. Kresťania veria, že požehnanie domov a bytov im prinesie do rodín spolupatričnosť a ich domov ochráni pred nepriateľskými silami. Kňaz nad dvere napíše tri písmená a letopočet. Ani dnes nie je úplná zhoda na tom, aký nápis zostane kriedou vyznačený pri vstupe do príbytku.

Pre mnohých každoročný rituál. Požiadať na sviatok Troch kráľov miestneho kňaza o posvätenie domu či bytu. Ak nie každý rok, tak aspoň po nasťahovaní do novostavby alebo nového bytu.  Na väčšine územia Slovenska, ale i inde v Európe, sa dodnes zachováva kňazská koleda.
 

POZRITE AJ: Do trnavských ulíc už dorazila zima

 

Podľa hovorcu Trnavskej arcidiecézy Dušana Kolenčíka sa 6. januára kňazi na nedostatok práce sťažovať nemôžu. „O sväteniny je stále veľký záujem verejnosti, pretože človek túži po Božom požehnaní a pomoci na miestach, kde žije, aby toto každoročné požehnanie pôsobilo na vyhnanie všetkých nepriateľských síl a pomáhalo členom rodiny bojovať proti jej rozvráteniu.“

Dve vysvetlenia

Kňaza sprevádzajú na pochôdzke miništranti, prípadne organista a kostolník. Požehnáva sa pokropením posvätenej vody a tiež použitím kadidla, do ktorého sa na rozpálené uhlíky vkladá tymian. V závere požehnania kňaz píše na vstupné dvere kriedou písmena C+M+B. Dodnes sú dve vysvetlenia, čo skratka znamená. Prvé, ktoré odkazuje na mená trojice kráľov, je stále populárne medzi širokou verejnosťou.

„Podľa výkladu Rímskeho rituálu sú to iniciály mien troch kráľov Caspar, Melchior a Balthasar. Tento výklad podporuje medzi ľuďmi veľmi rozšírené vysvetlenie nápisu nad dverami,“ ozrejmuje jedno z vysvetlení Dušan Kolenčík. „Podľa iných ide pri písmenách C+M+B o počiatočné písmená troch slov prosby Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom. Niektorí kňazi ešte píšu tieto písmená aj ako G+M+B, čo sú aj po slovensky začiatočné písmená troch kráľov Gašpar, Melichar a Baltazár.“

Katolícky kňaz Zdeno Púpik, ktorý je hovorcom Žilinskej diecézy, obhajuje latinský pôvod skratiek. „Ešte donedávna sa písalo takmer všade G+M+B, pričom sa myslelo ma mená troch kráľov Gašpara, Melichara a Baltazára, pričom krížik medzi písmenami bol chápaný ako plus čiže súčet. Ale v ostatných rokoch sa čoraz viac pripomína staršia tradícia Christus mansionem benedicat – Kristus nech požehnáva tento dom - pričom krížiky medzi písmenami C+M+B sa chápu ako znak požehnania.“

Nielen na Slovensku

Tradícia trojkráľového požehnávania príbytkov je v stredoeurópskom priestore stále veľmi živá. Podľa Dušana Kolenčíka sa však nie všade uskutočňuje na Troch kráľov. „Azda si spomenieme, že každoročne nám i slovenské médiá ponúknu nejakú tú správu z Čiech o trojkráľovej zbierke. Potom však máme napríklad v Taliansku požehnanie domov zasa vo veľkonočnom období, keď kňazi požehnávajú príbytky ľudí s vodou požehnanou cez obrady Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu.“

Posvätenie domácnosti nemusí robiť ani kňaz. Stačí, ak máte svätenú vodu, prípadne zapálenú sviecu a aktu požehnania pripisujete náležitý význam.

Branislav Koscelník, foto: TASR, twitter