„Modrý“ dom je už minulosťou: Petržalčania si môžu vydýchnuť

n 4.1.2016 14:37 - Bratislava

V závere uplynulého roka sa obyvatelia nielen v blízkosti Čapajevovej ulice, ale aj širšieho okolia v Petržalke potešili, keď sa pri neslávne známom tzv. modrom dome objavili stavebné mechanizmy. Do konca roka bol zrovnaný so zemou.

Po rokoch hromadiacich sa problémov, ktoré spôsobovali neprispôsobiví občania, z ktorých väčšina už ani nemala platné nájomné zmluvy, resp. viedli sa voči nim zdĺhavé súdne alebo exekučné konania o vyprataní bytu a množstvo ľudí tam bývalo „načierno“, ľady sa pohli.
 

POZRITE AJ: Mesto Žilina spustí čoskoro sociálny taxík


Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo predaj stavby 50 malometrážnych bytov v spomínanom zdevastovanom dome na cenu 1 euro spoločnosti za podmienky, že kupujúci zabezpečí nájomcom bytové náhrady na vlastné náklady ako aj všetkým užívateľom, ktorí majú alebo im vznikne právo na bytovú náhradu. Taktiež bude znášať všetky náklady na vysťahovanie nájomcov.

Zmena situácie

Napriek zdĺhavému procesu vysťahovanie sa podarilo a tak stavebné mechanizmy sa mohli začať „zahryzávať“ do zdevastovanej, zapáchajúcej stavby. Deň čo deň tony stavebného odpadu odvážali nákladiaky na skládku (a následnú recykláciu), takže v priebehu mesiaca intenzívnej práce okolie sa zmenilo na nepoznanie. Zostali tam už len kúsky betónu a terén pripravený na novú stavbu. Už v najbližšom čase by tam mal vyrásť luxusný vežiak.

Podľa znaleckého posudku celková hodnota plnenia kupujúceho je vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, keďže kupujúci odpredá mestskej časti späť do jej vlastníctva 10 bytov za sumu 1 euro. Byty odkúpené mestskou časťou budú prednostne ponúknuté na prenájom začínajúcim učiteľom základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka, čím by sa aspoň čiastočne pomohlo mladým učiteľom v riešení ich situácie s bývaním. Nezanedbateľným prínosom po dobudovaní nových bytov pre Petržalčanov bude aj zvýšenie kultúrnosti prostredia a tým aj príjemného bývania v širšom okolí.

Text a foto: Thea Bašťovanská