Viac foto v galérii

Petržalskí seniori spoločne za slávnostne prestretým stolom

n 30.12.2015 6:20 - Bratislava V

Členovia obrovskej rodiny petržalských seniorov sa opätovne aj v  tomto roku stretli za sviatočne prestretým stolom v  Domove tretieho veku. Radostnú atmosféru umocňoval krásne vyzdobený stromček, pod ktorým nechýbali ani darčeky.

Na slávnostne prestretých stoloch sa postupne vystriedalo tradičné vianočné menu –oblátky s medom, vynikajúca kapustnica a  ryba so šalátom. Neskôr kávička s  obrovským zákuskom.

Na dobrú náladu i  do tanca zaspievala hudobná a  spevácka skupina Petržalčana a  Melódia. Slávnostný ráz stretnutia umocnili aj prívetivé slová zástupcu starostu Michala Radosu a  predsedníčky Rady seniorov Alžbety Korbelovej, ktorá nielen stručne zhodnotila uplynulé obdobie, ale predovšetkým aktívnym seniorom poďakovala za ich obetavosť a  ochotu, ktorú preukazujú počas organizovaní a  vystúpení na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

Stretnutie, na ktorom sa zúčastnili seniori zo všetkých šiestich denných centier Petržalky bolo zároveň príležitosťou na odovzdanie darčekov, ktoré v  centrách im spríjemnia spoločné chvíle trávenia voľného času. Tejto úlohy sa zhostila vedúca oddelenia sociálnych vecí Alena Halčáková.

Čo všetko tam zažijú?

Spoločné posedenie petržalských seniorov sa stalo obľúbeným stretnutím, kde sa napriek koncoročnému zhonu seniori aspoň na chvíľku „ponoria“ do ticha spomienok, vytvárajú priestor na nové priateľstvá, vzájomné kontakty, vymieňajú si recepty, nápady či vhodné odporúčania.

Petržalskí seniori aj po tomto ekonomicky náročnom roku zase mali ďalší dôvod na radosť, že im samospráva vytvára lepšie podmienky na príjemnejšiu jeseň života. A  to ich zaväzuje – ako zaznelo – k  ešte aktívnejšej spolupráci na zveľaďovaní Petržalky, aby život na najväčšom sídlisku bol stále kvalitnejší a  atraktívnejší.

Text a  foto: Thea Bašťovanská