Vianoce a záver roka prinášajú hasičom veľa práce

n 29.12.2015 9:41 - Prešov

V  čase sviatkov sa hasiči na nedostatok práce nemohli sťažovať, 25. decembra 2015 zasahovali hasičské jednotky Okresného riaditeľstva HaZZ v  Prešove z  hasičských staníc v  Sabinove a  Prešove pri požiari strechy rodinného domu na ul. Jilemnického č. 24 v  Sabinove.

Celkovo zasahovalo šesť príslušníkov s troma  vozidlami hasičskej techniky.  Ako uviedol vedúci technik špecialista, p. Majdák: „Príčinou vzniku požiaru bolo iniciovanie horenia horľavých látok zabudovaných v  strešnej konštrukcii a  nachádzajúcich sa v  okolí komína, na ktorý bol pripojený spotrebič na tuhé palivo.“ 

Okrem materiálnych iné škody si udalosť nevyžiadala.

Ako uviedol jeden zo svedkov z  Ružovej ulice, ktorý pozná obyvateľov horiaceho domu a  sledoval zásah, „rodina z  horiaceho domu kde bývajú aj deti mala však šťastie, nakoľko k  požiaru došlo v  denných hodinách.“  

Text a  foto: Peter Č., Florián K.