Dôležitá správa pre Petržalku: Zberný dvor funguje v dovolenkovom režime

n 29.12.2015 12:56 - Bratislava V

Na prelome rokov, v  termíne od 28. decembra 2015 do 3. januára 2016 bude petržalský zberný dvor z  technických príčin zatvorený. Takže občania Petržalky, ktorí v  tomto období plánujú využiť bezplatné uloženie odpadu z  domácností, môžu tak urobiť až od 4. januára, kedy začne platiť obvyklá prevádzková doba – v  pracovných dňoch a  v  sobotu od ôsmej do šiestej.

Zberný dvor je určený na bezplatné uloženie odpadu z domácností pre občanov s trvalým pobytom v Petržalke, resp. pre osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam na jej území (byt, dom, záhrada, garáž a pod.).

Čo môžete a čo nie?

Obyvatelia tam môžu doviezť drobný stavebný odpad a materiály po drobných úpravách v byte (tehly, betón, obkladačky, dlažbu), rozobratý drevený nábytok bez sklenej výplne, skrine, postele, sedacie súpravy, okenné rámy bez sklenej výplne, dosky v maximálnych rozmeroch: dĺžka 2 m, šírka 0,5 m, kovový odpad, elektrické spotrebiče (musia byť kompletné) a biologicky rozložiteľný odpad v množstve 1m3 /rok na jednu domácnosť (po preukázaní vzťahu k záhrade či rodinnému domu v Petržalke).

Obsahom odpadu nemôže byť nerozobratý nábytok, uhynuté zvieratá, komunálny odpad, nebezpečný odpad, chemické látky, farby, riedidlá a ich obaly, plasty, pneumatiky.

Do 200 kg zadarmo

Petržalčan môže bezplatne uložením v  zbernom dvore zlikvidovať až 200 kilogramov odpadu ročne na domácnosť. Odpad, ktorý je nad tento limit, sa nedá uložiť na zbernom dvore ani za poplatok. Obsluha zberného dvora je povinná pred vstupom odpad skontrolovať a po zaznamenaní a zapísaní nasmeruje obyvateľa na miesto vykládky. Zberný dvor nie je smetisko ani skládka a každý druh odpadu má svoje presne určené miesto. Aj preto tam nie je možné priviezť zmiešaný odpad, ale len taký, ktorý sa dá jednoznačne vyseparovať.

Text a  foto: Thea Bašťovanská