Viac foto v galérii

Voňavé Vianoce vo sviatočnej atmosfére

n 28.12.2015 8:06 - Stará Ľubovňa

Najkrajšie a snáď aj najobľúbenejšie sviatky v roku – Vianoce, sa aj v našom meste niesli v atmosfére rôznych podujatí. 

Nechýbali voňavé vianočné trhy mesta, vianočné trhy škôl, súťaž v zdobení ikebán, vianočné divadelné predstavenie či koncerty v ZUŠ Jána Melkoviča, vystúpenia žiakov materských a základných škôl na námestí, živý betlehem, ako aj rôzne vianočné turnaje.

Prvýkrát na Námestí generála Štefánika

Vyvrcholením Vianočných trhov v Starej Ľubovni bola ochutnávka zabíjačkových špecialít, predaj živých a údených rýb, vôňa vianočných oblátok či domácich koláčov. A tak si bohatá  účasť návštevníkov prišla užiť krásny predvianočný, ale aj vianočný čas.

Po polnočnej svätej omši sa centrom mesta šírila nielen dobrá zvesť o narodení Ježiša, ale aj voňaví punč, ktorí si obyvatelia nášho mesta mohli vychutnať ako vianočný bonus zdarma.

„Tento rok sme okrem vianočných trhov a bohatého kultúrneho programu pripravili aj jednu novinku v parku Nám. gen. Štefánika. Tam sa obyvatelia nášho mesta mohli tešiť na zabíjačkové špeciality, kultúrny program a hlavne na priateľské stretnutia. Súčasne sme dali priestor domácim remeselníkom na ich prezentáciu,“ uviedla Eva Kollárová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, športu a mládeže.

V kultúrnom programe sa predstavilo mnoho folklórnych skupín a koledníkov prevažne z nášho okresu, napríklad FS Šambrinci, Barvinok, koledník Ján Hruška, Bravo, Družina a iné.

Zrodilo sa svetlo

Vyvrcholením týchto podujatí bol veľkolepý vianočný koncert mladých umelcov s názvom Zrodilo sa svetlo. Množstvo pozvaných hostí prilákalo do kostola Svätého Mikuláša na Prvý sviatok vianočný stovky obyvateľov z mesta aj okolia.

V programe vystúpili Štefan Iľaš, známy organista z Nemecka, so spevom Matej Stachera z Katolíckej univerzity v Ružomberku za klavírneho doprovodu Márie Budzákovej.

Ťahákom sviatočného koncertu bolo určite aj akordeónové vystúpenie Petra Zamišku a Richarda Sokola zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, ktorí sú laureátmi rôznych celoslovenských a medzinárodných súťaží. Veľký potlesk si vyslúžila aj záverečná pieseň Svet lásku má. Táto známa a obľúbená pieseň potešila istotne mnohé srdcia obyvateľov nášho mesta.

Text a foto: (fs)