Viac foto v galérii

Tradičná štedrovečerná kapustnica nechýbala ani v Petržalke

n 28.12.2015 9:10 - Bratislava V

„Kapustnica pre všetkých“ – tak nazvali aktivitu, ktorú petržalská samospráva už po 8. rok pripravila nielen pre ľudí bez domova a  sociálne slabšieho prostredia, ale pre všetkých, ktorí idú okolo a  sú ochotní pozastaviť sa na chvíľku v  predvianočnom zhone

Aj v  tomto roku pracovníci samosprávy „rozbalili“ svoj stánok s  vianočnými dobrotami na tradičnom mieste, na okraji parkoviska pred Tescom v Petržalke.
 

ZAUJME VÁS: Aj Novozámčania mali tohto roku Živý betlehem

Vo veľkých škatuliach priviezli vianočné sladkosti, makovníky, pecne chleba, jabĺčka, teplý čaj a  50 litrov kapustnice – takže od 9. hodiny presne na Štedrý deň začali pracovníci sociálneho oddelenia obsluhovať ľudí. Či už ľudí bez domova, ktorým týždeň predtým osobne roznášali pozvánky, alebo ponúkali aj okoloidúcich, ktorí sa ešte ponáhľali do obchodu dokúpiť nevyhnutné zásoby na sviatky.       

  

Pribalili aj teplé oblečenie      

Stoly sa veľmi rýchlo zaplnili a  vďační stravníci si pochvaľovali chutnú kapustnicu, ale i  ďalšie dobroty, z  ktorých si doniesli aj do svojich príbytkov a domácností. Poniektorí sa opäť po roku stretli pri takto prestretom stole, zaspomínali si, vymenili informácie a  zaželali lepšie dni, pevnejšie zdravie a  viac šťastia pri hľadaní brigády či nového príbytku.

„Pre ľudí bez domova, ktorých poznáme a  máme evidovaných, sme pribalili aj teplé oblečenie, aby sme im pomohli v  ich ťažkej situácii, keďže inú pomoc už roky odmietajú“ – povedala vedúca sociálneho oddelenia Alena Halčáková a  dodala, že v  tomto roku na kapustnicu prišlo menej ľudí bez domova ako tie predchádzajúce.

Kto prispel?

Tradícia petržalskej kapustnice pre všetkých na Štedrý večer sa každoročne môže opakovať hlavne vďaka sponzorským príspevkom zo strany spoločnosti Straubyt, zabezpečujúcej stravovanie nielen v  sociálnych zariadeniach Petržalky, a  tiež pekári z Prvej bratislavskej pekárenskej v Petržalke, ktorá poskytla dostatok čerstvého chleba, makovníkov i  vianočného pečiva.

Vianočná kapustnica symbolizuje nielen pripomenutie si nadchádzajúcich sviatkov, ale pre ľudí bez domova by mala byť zároveň aj akýmsi pripomenutím, že okolo seba majú ľudí, ktorým na nich záleží. Niekedy stačí už len zodvihnúť hodenú rukavicu a  ich život sa s  pomocou iných môže otočiť pozitívnym smerom.  

Text a  foto: Thea Bašťovanská