Päťdesiat litrov kapustnice zahrialo najchudobnejších

n 26.12.2015 17:51 - Lučenec

Slovenská katolícka charita a jej pobočka v Lučenci už desiaty rok chystajú tradičné vianočné jedlá pre ľudí v núdzi. Aj tohto roku vďaka sponzorom a dobrodincom navarili plný kotol kapustnice.

Dobrovoľníci z pobočky Diecéznej katolíckej charity v Lučenci dnes pripravili pre ľudí bez domova prekvapenie. Navarili im plný kotlík vianočnej kapustnice. V priestoroch katolíckeho farského úradu v Lučenci ju rozdávali v čase obeda. 
 

POZRITE AJ: Večer naplnený literatúrou

„Všade je predvianočná atmosféra, ľudia si mnoho doprajú, no nie každý má možnosť byť nasýtený a oblečený. Hlavne z tohto dôvodu každoročne varíme predvianočnú kapustnicu pre bezdomovcov a mnohopočetné rodiny v hmotnej núdzi. Ako kresťania sa snažíme, aby mali všetci štedré Vianoce,“ hovorí Daniela Nagová z Charitatívno-sociálneho centra sv. Rity.

Okrem jedla chudobným rozdávali balíčky s teplým oblečením a hygienickými potrebami. Potravinovú pomoc prijalo do päťdesiatky núdznych. Okrem kapustnice si mohli vziať aj teplý čaj a koláče.

Štedrí dobrodinci

Ako uviedla Katarína Urbančoková, riaditeľka Charitatívno-sociálneho centra sv. Rity, samotná charita by nemohla pomáhať bez dobrodincov, ktorí venovali jedlo, zákusky aj finančné dary. 

„Veľmi by som sa chcela poďakovať pánovi Drugdovi. Z mäsokombinátu nám venoval mäso a klobásky. Okrem kapustnice sme ich rozdali chudobným, aby mali jedlo aj na ďalšie dni. Pekáreň zase poskytla chlieb, rožky a sladké pečivo. V predvianočnom čase bola tiež v kostole vyhlásená potravinová a finančná zbierka. Prispelo viac ako tridsať ľudí,“ ďakuje Urbančoková. 

„Zaujímavé je, že prispeli aj ľudia, ktorí sami toho veľa nemajú. Aj s tým málom sa dokázali podeliť. Dobrí ľudia ešte stále žijú. Vďaka Bohu,“ doplnila Daniela Nagyová.

V januári pokračujú

V okolí Lučenca žije aj mnoho rodín s viacerými deťmi. Z rôznych dôvodov nemohli do mesta prísť. Dobrovoľníci z charity o nich vedia, a preto im jedlo priniesli. „Sú to hlavne rodiny z Hornej a Dolnej Slatinky,“ priblížila.

Z predvianočnej zbierky ešte ostali peniaze. Charita ich použije v januári. „Máme skúsenosť, že po Vianociach, keď aj chudobnejší chcú dopriať, príde január, ťažký mesiac. Zo zvyšných peňazí nakúpime potraviny ako je múka, ryža, olej a chlieb, a budeme ich distribuovať všetkým, ktorí to potrebujú,“ dodala Urbančoková.

Text a foto: (mha)