Šarišania zamierili do Národnej rady Slovenskej republiky - politikom zaspievali

n 30.12.2015 8:31 - Sabinov

Koledami a vianočnými vinšami zo Šariša a Zemplína sa 9. decembra Združenie folkloristov zo Šariša a Zemplína predstavilo v Bratislave poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. 

Spolu s nimi vo vianočnom koncerte účinkovala ľudová hudba SZUŠ Talent-Um a sólové detské speváčky z nášho okresu: Tamara Volochová, Ema Banduričová, Miroslava Chomová a Ľudmila Kvasná. A tak rokovanie v parlamente malo vianočnú príchuť.

Pozvala ich rodáčka

Koncert sa realizoval na základe pozvania poslankyne NR SR Jany Vaľovej, ktorá na Zemplíne býva, avšak jej korene pochádzajú od nás zo Šariša. Na koncerte odzneli najkrajšie šarišské, zemplínske a rusínske koledy a vinše.

Veľký potlesk postojačky si vyspievali aj detské speváčky, ale v stoji sa niesol i záver programu, keď účinkujúci s väčšinou poslancov spievali Tichú noc a staroslovanský hymnus Živite ľudije.

Odovzdali anjelikov

V priebehu koncertu boli predsedovi NR SR Petrovi Pellegrinimu a Viere Tomanovej odovzdaní anjelici, vyrobení žiakmi a učiteľkami našich škôl, a poslancom perníkové srdiečka.

Účinkujúci jedného anjelika v parlamente nechali aj pre predsedu vlády SR Roberta Fica. 

„Dojmy z tohto vydareného podujatia sú veľké. Potešili nás nespočetné gratulácie od poslancov, ale i gratulácia dlhoročnej pracovníčky parlamentu, ktorá nám povedala, že to bolo jedno z najvydarenejších vianočných podujatí za posledných 30 rokov. Ďakujeme!“ uviedol Miroslav Kerekanič, jeden z účinkujúcich.

Rozospievali celú sálu

 „Bola som veľmi hrdá, že rokovacia sála NR SR privítala a odmenila potleskom, ba dokonca aj standing ovation folklórne súbory zo Šariša a Zemplína, ktoré zaspievali krásne zemplínske a rusínske vianočné piesne. Rozospievali tak celú sálu a odovzdali aj krásnych anjelikov, ktorí budú strážiť a privádzať na dobré myšlienky poslancov NR SR, ale aj Úrad vlády,“ uviedla v závere vystúpenia Jana Vaľová.

(fs), foto: (mk)