Výstava s vianočnou symbolikou svojou krásou vyráža dych

n 20.12.2015 8:47 - Sabinov

Vianočná neha ukrytá v skle je názov zaujímavej výstavy s vianočnou symbolikou od autorky Silvie Kravčíkovej. Výstavu je možné zhliadnuť v KD v mestskej časti Orkucany. 

„Zmyslom umenia je vytvoriť niečo krásne. Avšak takúto krásu aj prostredníctvom skla treba zažiť. Za krásne predmety - objekty označujeme tie, ktoré sú alebo môžu byť vnímané ako krásne. Predmetom umenia sú teda estetické hodnoty skutočnosti“, uviedla na margo vystavovaných artefaktov autorka.

Sklárska história

Príďte sa teda aj vy na vlastné oči presvedčiť, že názov Vianočná neha ukrytá v skle nie je len esteticky, ale aj symbolicky číra a priezračná. Taká je krása ukrytá v skle.

Výstava, ktorá potrvá do 23. decembra, v sebe ukrýva okrem nádherných vianočných ozdôb, anjelikov a stromčekov, aj dlhú históriu slovenského sklárstva.

Text a foto: (fs)