Súťaže v aranžovaní vianočných ikebán sa zúčastnilo 22 žiakov

n 23.12.2015 13:37 - Sabinov

V Centre voľného času (CVČ) v Sabinove sa 14. decembra konala súťaž v aranžovaní vianočných ikebán, ktorej sa  zúčastnilo šesť základných škôl zo Sabinova a jeho okresu, ktoré zastupovalo celkovo 22 súťažiacich. 

Žiaci na výrobu použili vlastné prírodné alebo odpadové materiály, ktoré tvorivo spracovali – sušené ovocie, prúty, listy, jarabinu, novinový papier, plastové fľaše, suché konáre, ihličie, ozdobné stužky a iné.

A tak sa CVČ rozrástlo o nádherné typické, ale aj atypické ikebany, ktoré následne hodnotila porota odborníkov.

Dominovali domáci

Pri vytváraní ikebán sa hodnotila práca jednotlivcov a prvé dve miesta obsadili žiačky zo sabinovskej ZŠ.

Prvá skončila Alžbeta Vaľková a na druhom mieste sa umiestnila Daniela Repková. Ocenenie za tretie miesto získala Natália Jurová zo ZŠ v Pečovskej Novej Vsi.

Mysleli aj na ľudí v núdzi a bez domova

V predvianočnom čase naši žiaci mysleli aj na ľudí v núdzi a bez domova, ktorým vytvorili unikátny adventný veniec z odpadového materiálu – novinového papiera, plastových fliaš.

Hrozienka boli použité na výrobu ruženca. Prázdne kotúčiky predstavovali sviece a každý adventný týždeň znázorňovala ružica z plastovej fľaše.

Celý adventný veniec bol zdobený venovaním pre ľudí bez domova. Kúsok chleba zobrazoval chlieb náš každodenný.

Text a foto: (fs)