Viac foto v galérii

Slávnostné vysvätenie hasičskej techniky a čestnej zástavy

n 20.12.2015 8:25 - Hlohovec

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci od svojho založenia spolupracoval s miestnou farnosťou.

Farár Augustín Brucker posvätil prvú zborovú zástavu, dar grófky Irmy Erdődy v roku 1885 a v roku 1886 novú hasičskú striekačku.  Pri príležitosti 50. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru bola posvätená druha hasičská zástava Mons. Pavlom Šiškom, ktorý vykonával posviacky zborových zástav aj v okolitých obciach, ktoré patrili pod správu Okresnej hasičskej jednoty č. 29 v Hlohovci.

Automobilová striekačka bola v nedeľu 15. augusta 1928 pokrstená podľa patróna hasičov na Svätého Floriána Mons. Pavlom Šiškom, ktorý o 6 rokov roku 1934 posvätil tretiu hasičskú zástavu Okresnej hasičskej jednoty č. 29 v Hlohovci.  Dekan Mons. Pavol Šiška patril k zaslúžilým pracovníkom v hasičskej jednotke.

V obci Svätý Peter, z ktorého je už iba miestna časť,18. septembra 1936 vysvätili ich hasičskú zástavu. Tak isto vysvätil v roku 1947 Dobrovoľným hasičským zborom v Hlohovci zakúpené sanitné auto. Ako spomína Jozef Sedláček, dlhoročný predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Hlohovci, 3. júla 1994 v sprievode členov hasičského zboru a prizvaných hostí bola hasičská zástava nesená od MsÚ v Hlohovci piatimi členmi zboru v slávnostných uniformách do farského kostola Sv. Michala, kde bola vysvätená kaplánom Petrom Šimkom.

Tiež oceňuje, že miestni farári v rámci kázni vyzývali občanov k ostražitosti pred požiarmi a boli nápomocní členom hasičského zboru pri likvidácii požiarov. Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci dal posvätiť aj teraz nové auto Iveco Daily s hasičskou technikou a Čestnú zástavu. Stalo sa tak 6. decembra 1915 vo Františkánskom kostole, počas svätej omše slúženej pátrom Leopoldom Jaroslavom Jablonským OFM, ktorý pri tejto príležitosti vyzdvihol obetavú prácu členov Dobrovoľného hasičského zboru.

Text a foto: J.S.