Kaliňák obdaroval dobrovoľných hasičov

n 18.12.2015 10:11 - Sabinov

V  nedeľu 13.12.2015 vo vybraný obciach Sabinovského a  Prešovského okresu došlo k  slávnostnej návšteve z  ministerstva vnútra SR. Minister Kaliňák odovzdával hasičské vozidlá, či už reparované alebo nové. Dobrovoľní hasiči v  niektorých obciach už v  nedávnej minulosti takýmto spôsobom boli obdarení.

Jednotliví   zástupcovia DHZ si kľúče od automobilov prevzali z  rúk podpredsedu vlády a ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka. V  okrese Sabinov navštívil postupne Bajerovce, Tichý Potok, Torysa, Krivany, Lúčka, Milpoš a  Šarišské Michaľany kde sme boli pri odovzdávaní reparovanej Tatry 815. Tá pochádza z  hasičskej stanice v  Sabinove.

Po kompletnej generálke s úplne novou nadstavbou, prednou lištou, vodnou nádržou s  kapacitou až 9-tisíc litrov vody bude odteraz slúžiť v Šarišských Michaľanoch. Odtiaľ už smerovali predstavitelia MV SR do okresu Prešov kde sa z  novej techniky tešili dobrovoľní hasiči v  obciach Malý Slivník a  Záhradné.

Hasičské vozidlá boli odovzdané miestnym DHZ aj za účasti štátneho tajomníka MV SR Mariána Saloňa, prezidenta Hasičského a  záchranného zboru SR Alexandra Nejedlého a  generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha.

Ďalšia odovzdaná technika

V druhej várke odovzdávania pokračoval ministerstvo vnútra 18. decembra v ďalších obciach okresov Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Snina a Medzilaborce.  Pre všetky obce ministerstvo odovzdalo okrem iného aj 76  protipovodňových vozíkov.

Text a  ilustr.  foto: Peter Č.