Nové technológie menia systém a kvalitu vzdelávania

n 18.12.2015 8:30 - Banská Bystrica

Viac ako dvesto učiteľov z celého Slovenska sa zúčastnilo na konferencii Škola na dotyk Live 3 v Košiciach. Jej cieľom bolo poukázať na nové trendy vo vzdelávaní, najmä na využitie nových digitálnych technológií vo vzdelávacom procese na slovenských školách.

Od tabule a kriedy k nový technológiám

Už dávno nežijeme v dobe drevenej tabule a kriedy. Práve nové technológie sú nástrojom, ktorý môže podstatne zlepšiť kvalitu a kreativitu výučby v našom školstve.

„Doba oproti minulosti sa výrazne zmenila. Žijeme v informačnej dobe, deti prechádzajú od kníh k internetu, kde získavajú množstvo rôznorodých informácií. Aby sme ich v školách dokázali zaujať, musíme tomu prispôsobiť celý vyučovací proces,“ hovorí usporiadateľ konferencie Ján Machaj z neziskovej organizácie Edulab.

Podľa neho je jednou z bariér pre zavádzanie inovácií do vzdelávania strach. A aj na jeho odbúranie slúžia konferencie Škola na dotyk live, kde sa môžu učitelia oboznámiť s tým, ako tieto nové metódy výučby fungujú v praxi. A od koho iného, ako od svojich kolegov učiteľov, ktorí informačné technológie, tablety, aplikácie a ďalšie nástroje už využívajú úplne bežne.

Škola hrou

Už pred niekoľkými storočiami tvrdil Jan Amos Komenský, že najlepšia škola je škola hrou. A presne na tomto princípe funguje výučba pomocou nových digitálnych technológií.

„S našim projektom Škola na dotyk sme začínali na desiatich školách, ktoré sme vybavili špičkovou technológiou. Učiteľom sme poskytli školenie, metodickú podporu a konzultácie. Výsledok bol výborný. Z originality niektorých sme boli sami prekvapení. Počas návštev na školách sme si uvedomili podstatnú skutočnosť: technológie sú nástroj, ktorý priamo vplýva a tvaruje metódy, s ktorými učiteľ pracuje. Niektoré umožňuje a iné zase robí zastaranými. Skúste si predstaviť - v triede, v ktorej má každý žiak tablet pripojený na internet začnete diktovať poznámky z učebnice. Dáva to zmysel? Nie, pretože neexistuje dôvod, prečo by si mali žiaci prepisovať niečo, čo je bez problémov dostupné online,“ približuje jeden z príkladov J. Machaj. A takýchto vylepšení sú desiatky.

Ďalšie príklady z praxe

Na konferencii v Košiciach môžu zúčastnení učitelia spoznať množstvo ďalších dobrých a osvedčených príkladov z praxe. Napríklad to, ako môžu žiaci využívať moderné technológie pri vyučovaní mimo školy, povedzme na spoznávanie toku a okolia rieky Torysy. Alebo ako využívať multimédiá – teda text, obraz, zvuk, animácie a videá či už na matematike, informatike, či geografii. To všetko podporuje tvorivosť učiteľov, ale aj samotných žiakov pri ich vzdelávaní.

„Snažíme sa, aby sme nachádzali nové cesty a nútime tým našich študentov, aby si sami kládli otázky a následne na ne hľadali odpovede. Aj takto v nich chceme v nich prebudiť tvorivosť, ktorá je zmesou zvedavosti, samostatnosti a slobody,“ vysvetľuje Dana Horváthová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podľa Jána Machaja teda nie je celý projekt Školy na dotyk len o nových technológiách, ale aj o tom, čo všetko umožňujú. A práve v tom sa skrýva podstata inovatívneho systému vzdelávania, ktorý preferuje a medzi učiteľmi rozširuje projekt Škola na dotyk.

pr článok