Kto povedal, že mikulášske obdobie patrí len deťom?

n 14.12.2015 8:23 - Veľký Krtíš

Čas radostí, čas očakávaní, čas priateľov a čas pečenia. S veľmi peknou myšlienkou prišli členovia Csemadok-u zorganizovať Mikulášsky večer pre dospelých, a to nielen pre svojich členov, ale aj pre priateľov.

Predseda organizácie Csemadoku (Maďarský kultúrny a spoločenský zväz na Slovensku) István Balog privítal všetkých prítomných a po ňom priniesol hlboké posolstvo Vianoc v literárnych úvahách Ján Ádam. Bodzár Gyula rozosmial obecenstvo svojím humorným vystúpením. Vianočnú rodinnú atmosféru vniesli do miestnosti všetci zúčastnení. Každý priniesol niečo chutné, čo upiekol a prichystal na mikulášsky stôl.

Všetci dospelí sa zabávali a tancovali pri hudbe Bencze Frédiho a pri dobrých starých šlágroch. Každý z účastníkov bol obdarovaný dobrou náladou, priateľskými stretnutiami a pocitom spolupatričnosti. Veď darčeky nemusia mať vždy hmotný charakter a môžu sa navzájom obdarovať aj dospelí.

Čakanie na vianočné sviatky alebo Ako urobiť anjela zo šúpolia?

Mikulášske obdobie je aj obdobím prípravy na najkrajšie sviatky roka – Vianoc. Csemadok spoločne s Maďarským klubom mladých pripravili nevšedné popoludnie pre mladých. Kto prišiel, mohol zažiť veľa zábavy počas školy tanca pri maďarskej ľudovej hudbe. Naučili sa, ako vyrábať klasické tradičné vianočné ozdoby zo šúpolia, rákosia a ihličia.

Všetci si okrem ozdobených medovníčkov a vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb priniesli domov pocit pekne stráveného popoludnia s kopou zábavy a dobrých ľudí. Tablety vymenili za šúpolie, televízory za hry s loptou, smartfóny za tanec. Verme, že tieto mikulášske stretnutia sa ujmú a že sa takto budú stretávať, zabávať a učiť každý rok. Veď si to zaslúžia. December je predsa časom očakávaní, priateľov, pečenia, sviatkov a radostí.

 

Text a foto: Eva Teleková