Nerozlučná trojica navštívila malé deti aj v našom meste

n 9.12.2015 8:11 - Veľký Krtíš

Keď počujete zvoniť zvonček, konečne prichádza Mikuláš, ktorý obchádza všetky detičky. Za našich detských čias, rovnako ako aj dnešné deti, sme sa nevedeli dočkať Mikuláša.

I my sme počítali, koľkokrát sa ešte vyspíme, kým príde. Poctivo sme čistili čižmy, ktoré sme vykladali v podvečer Mikuláša do okien, aby nám ich naplnil dobrotami. Vyčistili sme snáď všetky topánky, čo sa nám behom roka veľmi nechcelo. A čakali sme.

Občas nám Mikuláš hodil aj čierne uhlie, palicu a cibuľu, nám, ktorí sme boli zlí a neposlúchali sme rodičov. Ale našlo sa aj ovocie, oriešky a túžobne očakávané sladkosti v čižmách. Keď už uložil to, čo chcel, zaklopal aj na okno, aby oznámil, že príde aj dnu.

Čert značil na tvár

Táto nerozlučná trojica Mikuláš, anjel a čert navštívila detičky v materských školách v meste Veľký Krtíš. Nezabudol prísť aj k deťom do všetkých obcí nášho okresu. I dnešné deti sa boja čerta. Tento, ktorý navštívil deti v MŠ Poľnej v jeho elokovanej triede MŠ Červenej armády vo Veľkom Krtíši, čiernou farbou poznačil niekoľkých škôlkarov.

Deti zaspievali Mikulášovi pesničky, zarecitovali básničky a Mikuláš ich za to odmenil, každého jedného darčekom. Nik nezaliezol pod posteľ, aj keď mali niektoré deti veľký strach. Nakoniec ale všetci boli odmenenení omaľovánkami a sladkosťami, ktoré každé dieťa miluje, a strach sa premenil na radosť. Mikuláš navštívil aj deti základných škôl.

Za sprievodu kultúrno-športového programu sa deti tešili z mikulášskych darčekov. Školákov obdaroval školskými potrebami, ktoré v škole využijú na písanie, kreslenie a maľovanie. Z Mikuláša sa spolu s detičkami tešili aj učiteľky zo ZŠ Komenského vo Veľkom Krtíši, ktoré počas našej návštevy pomáhali Mikulášovi odniesť darčeky do telocvične, kde sa podujatie uskutočnilo.

Navštívili aj deti pracujúcich rodičov

Aj v neďalekom priemyselnom parku Mikuláš, čert a anjel navštívili deti pracujúcich otcov a matiek. Okrem hodnotných balíčkov plných dobrôt im bolo prichystané aj divadelné predstavenie O smutnej princeznej a kozičke.

Keď počujete cvengot rolničiek – to určite Mikuláš oznamuje okoliu, kadiaľ práve chodí. Ešte navštívi aj po maďarsky hovoriace detičky v maďarskom kultúrno-spoločenskom zväze v Csemadoku. Tak načúvajme, kadiaľ chodí, možno ich ešte stretneme. A stretnúť Mikuláša je stále nevšedný a pekný zážitok nielen pre detičky, ale aj pre nás dospelých.

 

Text a foto: Eva Teleková