Obete domáceho násilia budú od nového roka lepšie chránené

n 30.11.2015 8:01 - Veľký Krtíš

Je všeobecne známe, že k najčastejším obetiam násilia bývajú v rodinách ženy. Aj preto bol 25. november vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanom na ženách.

Kým ešte v tomto roku je na vykázanie násilnej osoby zo spoločného bývania zákonom určená 48-hodinová lehota, od 1. januára budúceho roku sa táto lehota predlžuje na 10 dní. O vykázaní násilnej osoby je oprávnený rozhodnúť policajt, čo tiež znamená to, že sa nemôže počas tejto doby približovať k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.

Ide o dôležitú zmenu, ktorej cieľom je vytvoriť dostatočný časový priestor na to, aby sa obeť násilia bez nátlaku násilníka mohla zorientovať v situácii, vyhľadať odbornú pomoc a mala dostatočný čas na riešenie takejto situácie.

Vyššia pokuta

Týmto zákonom sa zároveň novelizuje aj zákon o priestupkoch. Sprísni sa postih za niektoré priestupky proti občianskemu spolunažívaniu spáchaného voči blízkej osobe. Ak niekto blízku osobu urazí alebo vydá na posmech, alebo ak sa jej vyhráža ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním, tak sa mu uloží pokuta do 200 eur, čo je oproti súčasnej platnej výške 33 až 99 eur výrazné navýšenie.

Násilie v rodine nezvládajú najmä deti

Odchod manželky od násilného partnera je väčšinou veľmi zložitá situácia. Matka berie ohľady na svoje deti, má snahu o zachovanie úplnosti rodiny a môže byť vystavená rôznym prosbám, sľubom, krátkodobým prejavom lásky, ale aj rôznym agresívnym vyhrážkam.

Takéhoto trestného činu sa dopustil tiež dnes už obvinený 40-ročný Ľ. Z. v jednej z obcí okresu Veľký Krtíš na svojej manželke J. Z. Násilnosti a ponižovanie znášala celých desať rokov (od decembra roku 2005 až do súčasnosti). Aj keď počas tejto dlhej doby bola viackrát oznámiť násilné správanie svojho manžela, s ohľadom na svoje deti a snahu o zachovanie úplnosti rodiny ho vždy stiahla.

Napokon tento trestný čin páchaný otcom na matke oznámil na polícii jej mladistvý syn, ktorý už takúto situáciu v rodine nezvládal. Podľa informácií OR PZ vo Veľkom Krtíši počas bývania v spoločnej domácnosti manžel svoju manželku opakovane a viackrát po predchádzajúcich slovných hádkach bez udania dôvodu rukami udieral do oblasti tváre a tela, ťahal ju za vlasy, najmenej dvakrát hodil o stenu a keď spadla na zem, tak do nej viackrát kopal nohami do oblasti tela.

Taktiež jej najmenej jedenkrát priložil horiacu cigaretu do oblasti krku, čím jej spôsobil popáleniny. Viackrát jej zabránil, aby z bytu odišla do riadneho zamestnania, pričom jej aj opakovane vulgárne nadával. Aj keď manžel svojím násilným správaním spôsobil manželke viackrát rôzne drobné poranenia – modriny a tržné rany v oblasti tváre a tela.

S týmito zraneniami na ošetrení zo strachu pred ním nebola, ani konanie svojho manžela na polícii neoznamovala. Práve predĺženie lehoty z dvoch na desať dní na vykázanie násilného partnera zo spoločného bývania má zaistiť dostatok času na ochranu obete, ktorá nie je schopná sama riešiť situáciu pred ďalším násilím a psychickým utrpením.


Text a foto: Eva Stieranková