Tiesňová linka očami detí základných škôl

n 15.12.2015 8:00 - Veľký Krtíš

Prvý december sa v krajinách EÚ oslavuje ako deň, ktorý sa venuje propagácii linky 112. Pri príležitosti tohto dňa sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR vyhlásila súťaž Ochranárik očami detí, do ktorej sa zapojili aj školáci z Veľkého Krtíša.

Hlavnou myšlienkou súťaže bolo zvýšiť informovanosť detí o správnom používaní linky 112, poukázať na vysoké číslo neoprávnených volaní a zamerať sa na znižovanie ich počtu. Tiež priblížiť činnosť operátorov na pracovisku pre príjem tiesňového volania 112. Na organizácii súťaže sa v našom meste podieľal aj Odbor krízového riadenia Okresného úradu vo Veľkom Krtíši.

Linka pomoci

Linka 112 je jednotné európske číslo tiesňového volania a oproti starším číslam 150, 155 a 158 má viacero výhod, pretože zjednocuje všetky zložky integrovaného záchranného systému – hasičský a záchranný zbor, poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany, banskú záchrannú službu, horskú záchrannú službu a útvary policajného zboru.

Slúži na privolanie uvedených záchranných zložiek v prípade, keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Ako nás informoval Ján Vozár z odboru krízového riadenia, v rámci okresu sa do súťaže zapojilo päť základných a jedna špeciálna základná škola.

Deti poučili o záchrane

Celkom 39 detí rôznymi výtvarnými dielami (maľovanie na výkres, papierové skladačky, ušité bábiky, plastelínové, hlinené, drevené figúrky) prezentovali svoje názory, pocity a myšlienky tak, ako by mal podľa nich fungovať integrovaný záchranný systém linky 112.

Deti boli okrem dôležitosti linky 112 tiež informované, že zneužitie linky tiesňového volania úmyselným vyžiadaním poskytnutia pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo úmyselným blokovaním linky tiesňového volania sa klasifikuje ako priestupok na úseku integrovaného záchranného systému, za čo im môže byť uložená vysoká pokuta.

„Cieľom podujatia bolo zvýšiť záujem detí a skvalitniť osvetu civilnej ochrany a tiesňového čísla 112,“ povedal Ján Vozár. Podľa názoru organizátora podujatia a učiteľov zo zúčastnených základných škôl sa podujatie s deťmi vydarilo a, čo je hlavné, malo svoje opodstatnenie.


Text a foto: Eva Stieranková