Mladí šachisti sa stretli na majstrovstvách kraja

n 15.12.2015 11:52 - Topoľčany

Naozajstným sviatkom mladých šachistov sa stal 24. november, keď sa v Topoľčanoch uskutočnili majstrovstvá Nitrianskeho kraja žiakov a žiačok základných škôl, stredných škôl i oboch stupňov osemročných gymnázií v zrýchlenom šachu 2015/2016.

Vyhlasovateľom tejto súťaže bol Slovenský šachový zväz s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zúčastnilo sa 48 hráčov

Usporiadateľom bol Šachový zväz Nitrianskeho kraja a Topoľčiansky šachový klub. Do súťaže sa prihlásili postupujúci žiaci a žiačky z okresných súťaží v Nitrianskom kraji, z každého okresu to však mohli byť maximálne traja súťažiaci.

Celkovo sa šachových zápolení zúčastnilo 48 mladých šachistiek a šachistov. Riaditeľ turnaja a zároveň predseda Topoľčianskeho šachového klubu Alexander Riabov privítal v dome kultúry, kde sa podujatie uskutočnilo, vzácnych hostí – primátora mesta Topoľčany Petra Baláža a Petra Novánskeho, člena Výkonného výboru Šachového zväzu Nitrianskeho kraja pre mládež.

Švajčiarsky systém

Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl hracím tempom 2 x 15 min. na partiu podľa pravidiel FIDE pre Rapid tempo hry, bez zapisovania ťahov. Hlavným rozhodcom bol Peter Prvý (rozhodca s FIDE licenciou), pomocnými rozhodcami boli Martin Bujna a Vasilij Riabov.

Topoľčany, ktoré boli usporiadateľom podujatia tohto druhu poprvýkrát, mali 11-členné zastúpenie medzi súťažiacimi. Boli to traja žiaci, štyri žiačky, traja študenti a jedna študentka.

Postup na majstrovstvá Slovenska

Dosiahli pekné výsledky. Vicemajsterkou kraja sa stala študentka Miroslava Ondrušová. Vicemajsterkou kraja v kategórii žiačok sa stala Sára Bujnová, ktorá zo svojich siedmich šachových partií šesť vyhrala.

Ďalší úspech dosiahol Patrik Verbytskiy, keď sa umiestnil na 3. mieste v žiackej kategórií v konkurencii o niekoľko rokov starších súperov.

Prví traja z každej kategórie získali právo postupu na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konajú v polovici decembra v Humennom.

Peter Maťašeje, foto: Jozef Belaň