Mikuláš rozžiaril mesto zázračnou palicou

n 14.12.2015 11:42 - Topoľčany

Mikuláš zavítal medzi deti aj v Topoľčanoch. V deň jeho príchodu sa slávnostne rozžiarilo celé námestie, ale i 18 metrov vysoký vianočný stromček.

Tradičné vítanie sv. Mikuláša sa uskutočnilo v Topoľčanoch na Námestí M. R. Štefánika. Deti radostne očakávali jeho príchod. Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom sa snažili potešiť všetky deti, ktoré za odvahu recitovať básne a spievať piesne dostali od neho sladkú odmenu.

Bohatá vianočná výzdoba

„Vianočná výzdoba v meste sa umiestňuje ako každý rok na pešej zóne – Nám. M. R. Štefánika, na Obchodnej ulci a Pribinovej ulici, ďalej na uliciach Bernolákovej, Krušovskej, Československej armády a na nadjazde Tovarníckej ulice. Vyzdobená je aj Lipová ulica v časti okolo kostola. V týchto miestach sú umiestnené rôzne svetelné dekory na stožiaroch verejného osvetlenia. S montážou sme začali 23. 11.,“ informoval Ladislav Novotný z odboru správy majetku a služieb mesta Topoľčany.

Začali sa aj vianočné trhy

„Na dvoch lipách pred kostolom sú natiahnuté svetelné girlandy v dĺžke 2 000 metrov s 8 400 žiarovkami. Ďalšou časťou výzdoby je 52 ks svetelných dekorov vytvorených zo svetelných hadíc, ktoré sú rozmiestnené na stožiaroch verejného osvetlenia na ul. Krušovskej, Bernolákovej, Československej armády a na nadjazde Tovarníckej ulice. Spolu 11 svetelných LED dekorov je umiestnených na Ul. Cyrila a Metoda okolo domu kultúry. Ide o moderné svetelné dekory vytvorené LED svetelnými hadicami a LED svetelnými dažďami,“ doplnil Novotný.

Príchodom Mikuláša 4. decembra sa rozžiarila celá výzdoba. V tento deň sa začali i vianočné trhy, ktoré ponúkajú návštevníkom množstvo dobrôt, výborný punč, a to až do 31. decembra.

Text a foto: Tomáš Bilik