Hudobný velikán navštívil naše mesto

n 18.12.2015 11:38 - Topoľčany

V rámci 22. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene navštívil Topoľčany azda najväčší hudobný velikán profesionálneho zborového umenia – Slovenský filharmonický zbor (SFZ). Koncert sa uskutočnil 2. decembra v Kostole nanebovzatia Panny Márie.

Slovenská filharmónia bola založená roku 1949. Pri jej umeleckom zrode stáli dve významné osobnosti medzinárodného hudobného života Václav Talich (1949 – 1952) a Ľudovít Rajter (1949 – 1976, do roku 1961 ako jej umelecký šéf).

Šéfdirigenti zboru

Na umeleckom profilovaní orchestra sa podieľali ďalší šéfdirigenti – Tibor Frešo, Ladislav Slovák, Libor Pešek, Vladimir Verbickij, Bystrík Režucha a Aldo Ceccato. V rokoch 1991 – 2001 bol šéfdirigentom a hudobným riaditeľom Slovenskej filharmónie Ondrej Lenárd.

V sezóne 2003/2004 pôsobil ako umelecký riaditeľ inštitúcie Jiří Bělohlávek. Roku 2004 sa stal šéfdirigentom Vladimír Válek, ktorého od septembra 2007 vystriedal Peter Feranec.

V roku 2009 sa šéfdirigentom stal francúzsky dirigent Emmanuel Villaume, zároveň v Slovenskej filharmónii pôsobí od roku 2007 ako stály hosťujúci dirigent Leoš Svárovský a od sezóny 2011/2012 aj Rastislav Štúr.

Profesionálne zborové umenie

Slovenský filharmonický zbor je v súčasnosti prominentným reprezentantom slovenského profesionálneho zborového umenia.

Do hudobného diania vstúpil v roku 1946 ako miešaný zbor bratislavského rozhlasu a prvé roky ho viedol jeho iniciátor a zakladateľ, dirigent Ladislav Slovák.

V roku 1955 sa vedenia kolektívu ujal Jan Maria Dobrodinský, ktorý sa svojou viac než dvadsaťročnou činnosťou zaslúžil o profiláciu a umelecké napredovanie ansámblu, začleneného v 1957 už pod dnešným názvom do zväzku telies Slovenskej filharmónie.

Súčasný zbormajster

V súčasnosti v zbore plní funkciu zbormajstra Jozef Chabroň, ktorý v roku 2007 ukončil štúdium na VŠMU v Bratislave v odbore zborové dirigovanie.

V rámci diplomového koncertu dirigoval Beethovenov 5. klavírny koncert Es-dur Cisársky a Mozatovo Rekviem za spoluúčinkovania Štátneho komorného orchestra Žilina a Žilinského miešaného zboru a sólistov.

Slovenský filharmonický zbor pripravil na uvedenie množstva vokálno-inštrumentálnych diel. 

Známe piesne autorov

Na koncerte 22. ročníka Topoľčianskej hudobnej jesene 2015 predstavil Slovenský filharmonický zbor známe skladby.

Od Mikuláša Schneidera Trnavského zazneli skladby JubilateDeo, Domine, non sumdignus, Starosloviensky Otče náš od Arnošta Förchgotta Tovačovského a od Sergeja Rachmainova Celonočné bdenie.

Text a foto: Tomáš Bilik