Červená stužka bojuje proti zákerným chorobám

n 15.12.2015 11:26 - Topoľčany

Každoročná kampaň Mládeže Slovenského Červeného kríža – Červená stužka sa v Topoľčanoch uskutočnila už 19. raz. Viazaná je už tradične k 1. decembru. Pri tejto príležitosti sa v meste Topoľčany uskutočnil sviečkový pochod, ale i zaujímavá prednáška.

Kampaň Červená stužka je zameraná predovšetkým na mladého človeka, jeho vedenie k zdravému životnému štýlu a prebieha celospoločensky.

Prevenica chorôb

Najúčinnejším prostriedkom je predovšetkým informovanosť mladých ľudí o vzniku tejto choroby a jej rizikách. Mládež Slovenského Červeného kríža poukazuje na prevenciu týchto chorôb už tradične sviečkovým pochodom.

Pri tejto príležitosti Mládež Slovenského Červeného kríža územného spolku Topoľčany a Mládežnícky parlament mesta Topoľčany zorganizovali v priestoroch topoľčianskej galérie zaujímavú a náučnú prednášku venovanú AIDS a HIV ochoreniam, ktorú viedli študenti zo Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul.

Zákerný vírus

V začiatku prednášky sa prednášajúci študenti snažili priblížiť účastníkom základné informácie o AIDS a vírusu HIV, ktorý je vírusom nedostatku ľudskej imunity.

Prvé príznaky HIV infekcie sú ľahko zameniteľné s chrípkovým ochorením a objavujú sa 2 - 3 týždne od infikovania. Neskôr študenti priblížili tiež to, kde sa najčastejšie tieto ochorenia vyskytujú, ale i možné spôsoby, ako sa dá ochoreniam predchádzať.

AIDS je však problémom svetovým, no čoraz častejšie sa objavuje aj u nás na Slovensku. „Ľudia na toto zákerné ochorenie vo svete zomierajú v tisíckach každodenne, v krajinách tretieho sveta sa deti s ochorením rodia.

Motto sviečkového pochodu

Preto je aj mottom tohto dňa: „Nie každý si môže vybrať“. Ľudia však musia i vedieť, že netreba týchto ľudí diskriminovať, dávať im zlé nálepky, ale je potrebné sa k nim správať milo, ľudsky,“ informoval predseda územnej rady Mládeže Slovenského Červeného kríža Topoľčany a druhý viceprezident mládeže SČK Andrej Barborka.

Symbolom červená stužka

„Mládež SČK usporadúva toto podujatie každý rok, ako celoslovenskú kampaň, pričom naši kolegovia prišli s myšlienkou aktívnejšie podporovať tento Deň boja proti AIDS a HIV už v roku 1997. Vieme, že symbolom je červená stužka, ktorú si každý účastník pripne na svoje oblečenie ako znak solidarity. V tento deň robíme prednášky všade po Slovensku a potom následne sviečkové pochody,“ doplnil Barborka.

Obraz stuhy

Po sviečkovom pochode, každý účastník položil horiacu sviecu na zem. Spolu tak všetky horiace sviece postupne vytvorili obraz stuhy, hlavný symbol tohto podujatia.

Po skončení tohto ročníka kampane každého účastníka zahrial aj teplý čaj.

Text a foto: Tomáš Bilik