Na koncerte odznela pieseň revúckej lekárky

n 16.12.2015 8:17 - Revúca

Po roku sa koncert presťahoval z rímskokatolíckeho Kostola sv. Vavrinca a úlohy hostiteľa sa ujala zborová farárka Danica Hudecová v zastúpení zborovej poddozorkyne Jarmily Kilíkovej, ktorá predniesla úvodné slovo ako i záverečnú modlitbu.

Po príhovore primátorky nášho mesta otvoril koncert spevokol Nádej pri ECAV v Revúcej. Po nich sa zaplnenému kostolu predstavili speváci zo spevokolu Bratskej jednoty baptistov a ako posledný, uzatvárajúc Vianoce v kostole, vystúpil spevácky zbor Quirin. Avizovaný spevokol pri reformovanej cirkvi z Hucína sa napokon koncertu nezúčastnil pre technické problémy.

Zaujímavosťou koncertu bolo aj uvedenie piesne „Vianoce“ revúckej lekárky Anny Jolšvaiovej v podaní SZ Quirin. Koncert Vianoce v kostole je súčasťou Revúckych Vianoc a svojimi prevažne vianočnými piesňami ponúka divákom možnosť umelecky sa naladiť na nadchádzajúce sviatky.

Text a foto: MsKS Revúca