Lykovec začína znovu kvitnúť

n 19.12.2015 8:05 - Revúca

Národný park Muránskej Planiny sa pýši jedným z najkrajších a najvzácnejších kvetov, ktorý nesie názov Lykovec jedovatý, podľa ktorého je pomenovaný aj dospelácky folklórny súbor pri MsKS v Revúcej. 

Kým flóra a fauna sa na jeseň pripravujú na zimný spánok, lykovec sa naopak prebúdza a kvitne k životu. Počas dvoch septembrových popoludní sa v MsDK v Revúcej uskutočnil konkurz do novozakladajúceho súboru Lykovec.

Organizátori konkurzu sa tešili hojnej účasti. Semienká pani Evky Skalskej sa ujali a dnes sa na nácvikoch spoločne stretávame 2x do týždňa v utorok a piatok. Veková hranica súčasného lykovca sa pohybuje od 14 do 61 rokov, sú v ňom študenti rôznych škôl a pracovníci rôznych zamestnávateľov.

Autorky oživenia po našom privítaní predstavili zámery a ciele súboru a dohodli s nami dni na nácviky. K predstavám, ako by mal súbor pracovať, vyzvali aj nás.

Násvik gemerských tanečných prvkov

Začali sme naplno zarezávať uvoľňovacími cvičeniami v rytme reprodukovanej hudby. Ďalšie tréningy sa niesli v znamení improvizácie tanečných prvkov, strečingu a najmä klasických prvkov, ako sú párové točky, sólové točky cez diagonály potrebné pre držanie tela a priestorovú orientáciu na javiskách.

Entuziazmus kolektívu prináša prvé ovocie v podobe plynulých nácvikov gemerských tanečných prvkov a vytvára predpoklad zostavenia prvých tanečných blokov tak, že vzniknú ďalšie a po nich sa postaví celý tanec.

Dramaturgia súboru bude zameraná najmä na oblasť Gemera (dolín Zdychavy, Sirka a pod.), ale nie je vylúčená ani oblasť ďalších regiónov Slovenska. Každý člen má vytvorený priestor pre sebarealizáciu, čo bude zohľadnené pri komponovaní dramaturgického plánu súboru do budúcnosti. Je len na súčasnej generácii, či bude ľudové tradície nielen zachovávať, ale ich aj ďalej rozvíjať.

Jednou formou zmysluplných činností pre uchovanie a rozvoj ľudskej identity je aj folklór a jeho rôzne podoby ako dobročinnosť. Oslovujeme preto širokú verejnosť na Gemeri a najmä milovníkov folklóru a ľudových tradícií, keď majú doma akýkoľvek druh odevov po starých mamách a dedoch (obuv, opliecká, krpce, čižmy, náradie) a nepotrebujú ich, aby ich poskytli do archívnej zbierky a studnice, z ktorej budú čerpať budúce generácie Lykovca a Lykovčeka.  

Nazreli do minulosti

Prvé vystúpenie Lykovca a Lykovčeka sa uskutočnilo 8. decembra o 17. hodine v MsDK v Revúcej pod názvom Folklórne Vianoce. Počas tohto večera nám deti z DFS Lykovček a novovniknutého FS Lykovec  pripomenuli magickú silu predvianočných stridžích dní a ten pravý neopakovateľný zmysel Vianoc, ktorý prostredníctvom nich ožil v tradíciách našich predkov v podobe zvykov, tancov, kolied a novoročných vinšov v spoločnom programe Od jesene do Nového Roka.

Vďaka nim diváci nazreli do minulosti, ako toto čarovné obdobie prežíval obyčajný človek, čím sa zaoberal, ako pracoval, ako sa zabával, akým nárečím rozprával, čoho sa bál, čomu veril, akú pesničku si pri tom spieval.

V programe tiež vystúpila mužská spevácka skupina Húžva, ľudová hudba FS Lykovec s primášom Michalom Šimkom a detská ľudová hudba Lykovček s primáškou Radkou Sokolovou. Domov sme si odniesli nezabudnuteľný zážitok.

Text a foto: Dušan Gacko, Martina Urbanová